MKB-katalysatorfonds

Het MKB-katalysatorfonds stimuleert en ondersteunt de concretisering van innovatieve ideeën voor de (maritieme) maakindustrie van de Drechtsteden in de eerste fases van innovatie. Via het MKB-katalysatorfonds wordt over een periode van drie jaar € 500.000,- beschikbaar gesteld voor innovatieprojecten van MKB-ondernemers uit de regionale (maritieme) maakindustrie. MKB-ondernemers in de Drechtsteden kunnen sinds 1 maart 2016 bij het MKB-katalysatorfonds een subsidie aanvragen voor bijvoorbeeld het doen van haalbaarheidsonderzoek, en het ontwikkelen en testen van prototypes en producten in de maritieme sector. Een adviescommissie met onder andere ondernemers beoordeelt de aanvragen.

Het MKB-Katalysatorfonds draagt bij aan de eerste ontwikkelingsfasen van innovatie. Belangrijke voorwaarden voor alle bijdragen is dat het project binding heeft met de regio – de impact moet voor een belangrijk deel neerslaan in de Drechtsteden – en op korte termijn leidt tot tastbare resultaten. Bovendien gaat het in alle gevallen om co-financiering: 50% van de financiering komt uit eigen inbreng. Alleen direct begunstigden, (MKB-)bedrijven in de (maritieme) maakindustrie, kunnen bijdragen aanvragen. Aanvragen van intermediairs worden niet geaccepteerd.

Subsidiemogelijkheden

Het MKB-katalysatorfonds kent de volgende subsidiemogelijkheden:
·         Kennisvoucher: 50% van de rekening van de kennisinstelling tot een maximum van € 5.000.
·         Subsidie voor prototyping: 50% van de begrote kosten tot een maximum van € 5.000.
·         Haalbaarheidssubsidie: 50% van de begrote kosten tot een maximum van € 25.000.
·         Kwartiermakerssubsidie: 50% van de begrote kosten tot een maximum van € 40.000.

Meer informatie

Bent u een MKB-ondernemer in de (maritieme) maakindustrie en heeft u vragen over het fonds, het indienen van een aanvraag of andere vragen?
Kijk dan voor meer informatie op de website van het MKB-katalysatorfonds of download de flyer (pdf, 455 kB). Ook kunt u contact opnemen met Martin Hulsebosch, secretaris van het MKB-katalysatorfonds: mhulsebosch@duurzaamheidsfabriek.nl of tel: 06-12684341.

Logo MKB-katalysatorfonds