Fondsen

Hieronder treft u meer informatie over de fondsen die u als ondernemer kunt inzetten.

Het Ondernemersfonds Zwijndrecht biedt de financiële mogelijkheid voor ondernemers om in georganiseerd verband collectieve taken te financieren. En de Drechtsteden stellen via het MKB-katalysatorfonds geld beschikbaar voor het stimuleren van proces- en productinnovaties.

Ondernemersfonds Zwijndrecht

Het Ondernemersfonds Zwijndrecht biedt de financiële mogelijkheid voor ondernemers om in georganiseerd verband collectieve taken te financieren. Niet alleen commerciële bedrijven, winkels en horeca doen mee, maar ook non-profitondernemingen als onderwijs en zorg. Het fonds wordt gevoed door een opslag op de OZB-belasting voor niet-woningen en is voor en door ondernemers. De financiële middelen kunnen bijvoorbeeld besteed worden aan parkmanagement, beveiliging, promotie van winkelgebieden, citymarketing en de bevordering van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.

Hoe werkt het?

De gemeente stort de OZB-belasting (€60 per €100.000) direct in een fonds voor ondernemers. Stichting Ondernemersfonds Zwijndrecht, die namens de ondernemers de opbrengst beheert, wijst deze opbrengsten toe aan gebieden of sectoren die evenredig zijn met wat deze opgebracht hebben, via een systeem van zogeheten trekkingsrechten. Dit betekent dat samenwerkende ondernemers aanspraak kunnen maken op financiering uit het fonds. Hiertoe dient een collectief van ondernemers in een gebied, verenigd in een vereniging of stichting, een bestedingsvoorstel in bij het stichtingsbestuur. Deze toetst de aanvraag aan algemene criteria en bij akkoord wordt het voorstel uitgevoerd. Daarnaast wordt een deel van de opbrengst geoormerkt voor gemeentebrede bestedingen. De bestedingen zijn geheel vrij, zolang het een algemeen nut dient en de besluitvorming transparant verloopt. .

Wat kunt u als ondernemer doen?

Er zijn al verschillende ondernemers die initiatieven ontplooien in aanloop naar het fonds. Bent u als ondernemer al georganiseerd in een vereniging of stichting? Dan kunt u al direct na oprichting van de stichting Ondernemersfonds Zwijndrecht financiering aanvragen uit het fonds. Tot de formele oprichting van de stichting kunt u zich met initiatieven en projectideeën wenden tot het team van Zwijndrecht Onderneemt via zwijndrechtonderneemt@zwijndrecht.nl. Ook als u het initiatief wilt nemen tot vorming van een vereniging of stichting in uw gebied kunt u hier terecht. Voor vragen over uw specifieke bedrijfsomgeving kunt u zich wenden tot uw ondernemers- of winkeliersvereniging.

Ga direcht naar de website van Ondernemersfonds Zwijndrecht.

 

MKB-katalysatorfonds

De Drechtsteden stellen geld beschikbaar voor het stimuleren van proces- en productinnovaties. Heeft u, als regionale MKB-onderneming, een vernieuwend idee of pilot? En bent u op zoek naar financiering om dit mogelijk te maken? Neem dan vandaag nog contact op met het MKB-Katalysatorfonds Drechtsteden!

Bedrijven InvesteringsZone (BIZ)

Sinds 2011 kent de gemeente Zwijndrecht de Bedrijven InvesteringsZone-bijdrage Groote Lindt (BIZ). Deze heffing is tot stand gekomen op initiatief van ondernemers op industrieterrein Groote Lindt Deze BIZ is verlengd voor de periode 2016-2020. Er wordt een belasting geheven van de bijdrageplichtige ondernemers op dit industrieterrein. De opbrengst wordt door de gemeente als een subsidie uitgekeerd aan de hiertoe opgerichte BIZstichting. Deze besteedt het geld aan met name activiteiten met betrekking tot de veiligheid van het desbetreffende gebied. De aanslag staat vermeld op de Aanslag gemeentelijke belastingen/WOZ-beschikking.

Toelichting aanslag Bedrijven InvesteringsZone-bijdrage Groote Lindt 2019

Klik hier om het formulier ''Toelichting aanslag BIZ Groote Lindt Zwijndrecht 2019'' te downloaden.

Kosten

De tarieven kunt u vinden in de Verordening BIZ Groote Lindt Zwijndrecht , onder artikel 7 'Tarief BIZ - bijdrage.

Betalen

U kunt de aanslag op 4 manieren betalen:

  • U geeft een machtiging af om het bedrag binnen 10 maanden in termijnen van uw rekening af te schrijven.
  • U maakt het bedrag via uw eigen overschrijvingsformulier over op IBAN: NL28BNGH0285067427 ten name van de Gemeente Zwijndrecht inzake Gemeentebelastingen. Vergeet hierbij niet het betalingskenmerk te vermelden.
  • Via internet- of telebankieren. Vergeet hierbij niet het betalingskenmerk te vermelden.
  • U betaalt contant of met uw pinpas bij de afdeling Gemeentewinkel.

U kunt zodra u de aanslag heeft ontvangen, aangeven dat u (als u dat nog niet eerder heeft gedaan) in 10 termijnen wilt betalen.

Bezwaar maken

  • Download hier (184 kB) het formulier ''Bezwaarschrift gemeentelijke belastingen''.