Horeca op 1,5 meter

Sinds 1 juni 2020 is de horeca weer open voor publiek. Op deze pagina leest u vooral wat dit voor u als lokale horecaondernemer kan betekenen. 

Horeca: contactgegevens achterlaten

De horeca moet binnen én buiten blijven werken met reservering (van tevoren of aan de deur), een gezondheidscheck en het toekennen van een vaste zitplaats (placering) aan een tafel of aan de bar. Voortaan worden alle bezoekers ook gevraagd zich te registreren. Bezoekers laten naam en contactgegevens achter zodat de GGD contact kan opnemen bij een besmetting die verband houdt met de horecagelegenheid.

Voor restaurants, bars en cafés gelden verder de volgende regels:

 • Uw gasten hebben allemaal een vaste zitplaats.
 • Er geldt geen maximumaantal personen. De grootte van uw ruimte bepaalt hoeveel gasten u mag ontvangen. De voorwaarde is dat uw gasten een reservering en vaste zitplaats hebben en u vooraf een gezondheidscheck doet bij elke gast. Doet u dit niet? Dan mag u maximaal 100 personen ontvangen. U moet zich altijd houden aan alle regels, zoals 1,5 meter afstand.
 • U zorgt dat de doorstroming goed is, bijvoorbeeld bij de entree en de toiletten.
 • U en uw medewerkers en gasten moeten zich houden aan de basisregels.
 • Gasten moeten altijd 1,5 meter afstand houden (behalve mensen uit hetzelfde huishouden).
 • Uw personeel moet altijd 1,5 meter afstand houden tot de gasten en het andere personeel.

Heeft u een horecaonderneming met terras, dan gelden verder de volgende regels:

 • Uw gasten hebben allemaal een vaste zitplaats.
 • Er geldt geen maximumaantal personen. De grootte van uw terras bepaalt hoeveel gasten u mag ontvangen. De voorwaarde is dat uw gasten een reservering en vaste zitplaats hebben en u vooraf een gezondheidscheck doet bij elke gast. Doet u dit niet? Dan mag u maximaal 250 personen ontvangen. U moet zich altijd houden aan alle regels, zoals 1,5 meter afstand.
 • Uw gasten moeten zich houden aan de basisregels.
 • Gasten moeten altijd 1,5 meter afstand houden (behalve mensen uit hetzelfde huishouden). U mag buiten kuchschermen plaatsen als 1,5 meter afstand niet lukt. Bekijk de eisen voor kuchschermen.
 • Uw personeel moet altijd 1,5 meter afstand houden tot de gasten en het andere personeel.

Tijdelijk of uitbreiding terras

Om horecaondernemers te ondersteunen heeft de gemeente Zwijndrecht besloten een terrasuitbreiding in de horeca, onder randvoorwaarden, toe te staan. Dit geldt in de periode van 1 juni tot en met 31 oktober 2020. Ook horecagelegenheden die niet over een terras beschikken, krijgen de mogelijkheid om een terras te openen, mits zij voldoen aan de gestelde randvoorwaarden.

Randvoorwaarden

De tijdelijke of uitgebreide terrassen moeten voldoen aan de veiligheidsmaatregelen en de randvoorwaarden die door de gemeente zijn gesteld. Denk aan het vrijhouden van 3,5 meter wegbreedte van de rijbaan voor de hulpdiensten en 1,5 meter van het trottoirgebied voor voetgangers, wijze van uitgifte en afstemming met de buren. Ondernemers geven bij de gemeente aan op welke wijze zij de terrassen uitbreiden en zijn zelf verantwoordelijk voor hoe zij invulling geven aan de richtlijnen van het RIVM.

Terrasuitbreiding biedt meer perspectief

Wethouder Tycho Jansen (Economie): "We willen de horecaondernemers extra ruimte bieden door meer zitplaatsen te creëren in de openbare ruimte. Om maximaal van het zomerseizoen te profiteren hebben we als gemeente besloten dat de verruimde en tijdelijke terrassen tot en met 31 oktober 2020 mogen blijven staan. Natuurlijk onder voorwaarde dat de landelijke maatregelen dit toe blijven staan."

Gedoogverklaring onder voorwaarden

Wilt u een terras maken of uw terras uitbreiden? Dan moet u eerst uw exploitatievergunning wijzigen of opnieuw aanvragen. Hiervoor dient u de volgende documenten aan te leveren en te laten beoordelen:

 • Plattegrondtekening inclusief:
  • maten van de verruimde terrasdelen
  • de afstanden in meters tussen de tafels/stoelen zichtbaar;
  • 1,8 meter trottoirgebied dat u vrij moet laten voor voetgangers;
  • 3,5 meter wegbreedte van de rijbaan wat u moet vrijlaten voor nood- en hulpdiensten. In bochten geldt een wegbreedte van minimaal 4,5 meter;
  • Uitgifte balie eventueel afgebeeld.
  • Korte beschrijving van de hygienemaatregelen zoals looproutes van en naar de toiletten en onderhoud van de toiletten.

De aanvraag stuurt u naar horeca@zwijndrecht.nl. We streven er naar u binnen een week uitsluitsel te geven mits de aanvraag compleet is ingediend.

Vragen

Heeft u vragen? Mail naar horeca@zwijndrecht.nl