Verlenging uitstel van betaling voor gemeentelijke belastingen

De ingevoerde uitstelregeling voor de betaling van gemeentelijke belastingen 2020 wordt automatisch verlengd tot 1 september 2020. Dit geldt alleen voor hen die eerder een aanvraag hebben ingediend.

Alsnog uitstel aanvragen

Heeft u nog geen uitstel aangevraagd, maar wilt u wel gebruik maken van deze regeling? Vul dan alsnog dit aanvraagformulier in.

Bij uw aanvraag kunt u kiezen uit drie opties:

  1. Algeheel uitstel van betaling tot 1 september 2020. Daarna maakt u het volledige aanslagbedrag zelf over;
  2. Algeheel uitstel van betaling tot en met 1 september 2020. Daarna een betalingsregeling van 6 maanden via automatische incasso;
  3. Algeheel uitstel van betaling tot en met 1 september 2020. Daarna een betalingsregeling van 6 maanden. De 6 maandtermijnen maakt u zelf over.

Voor wie is deze regeling bedoeld

Deze regeling is bedoeld voor iedereen die in financiële problemen is geraakt of dreigt te komen door de corona-maatregelen. Als uw financiële positie niet wordt beïnvloed door de corona-omstandigheden is deze regeling niet voor u bedoeld. U kunt wel gebruik maken van de mogelijkheden om de aanslag in termijnen te betalen via automatische incasso. U vult hiervoor het machtigingsformulier in dat u bij de aanslag heeft ontvangen.

Inning eerder opgelegde aanslagen

De invordering voor de belastingaanslagen, waarvoor geen uitstel is aangevraagd of die al langer geleden betaald moesten zijn, wordt voorlopig opgeschort tot 1 juli 2020. Dit betekent dat dat u deze aanslagen uiterlijk 30 juni 2020 moet betalen. Daarna kan de invordering weer worden hervat. Als betaling voor 1 juli 2020 niet lukt, kunt u voor deze aanslagen ook gebruik maken van de uitstelregeling. Vult u dan ook het aanvraagformulier in.

Eerder stoppen met de afgesproken uitstelregeling

Wilt u geen gebruik meer maken van het uitstel van betaling die u heeft aangevraagd? Maak dan uw aanslag volledig over op IBAN NL28 BNGH 0285 0674 27 t.n.v. gemeente Zwijndrecht o.v.v. uw aanslagnummer(s). U hoeft het éénzijdig intrekken van de regeling niet apart door te geven.

Aanvraag formulier downloaden