Verkeershinder in Zwijndrecht door groot onderhoud N3

Verkeershinder in Zwijndrecht door groot onderhoud N3

Rijswaterstaat start in het tweede kwartaal van 2020 met het groot onderhoud aan de N3. Tijdens de werkzaamheden krijgen we te maken met extra drukte en files op de Drechtring maar zeker ook in Zwijndrecht. Hinder is niet te voorkomen. Toch willen we de overlast voor ondernemers en bewoners zoveel als mogelijk verzachten door samen met Rijkswaterstaat en de regio Drechtsteden te communiceren over wat er op u af komt. Tegelijkertijd zien we de aanpak van de N3 als kans om reizigers, en dus uw werknemers, te verleiden gebruik te maken van een ander vervoersmiddel (OV, fiets etc.) en de spits ... te mijden. Naar verwachting duren de werkzaamheden 2 jaar.

Tijdens de reconstructie van de N3 wordt er 10 km nieuw asfalt gelegd. Over de gehele lengte komt daaronder ook een nieuwe funderingsconstructie te liggen. Dit zorgt ervoor dat de weg veilig en betrouwbaar wordt. Ook wordt er onderhoud gepleegd aan de geluidschermen, viaducten, bewegwijzering en verlichting.

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd in 4 wegvakken per rijrichting:

•A15 - Burg. Keijzerweg

•Burg. Keijzerweg – Provincialeweg (incl. bruggen)

•Provincialeweg – Laan der Verenigde Naties

•Laan der Verenigde Naties – A16

 

Suggesties en meer informatie

Heeft u ideeën die bijdragen aan de bereikbaarheid van uw bedrijf voor uw personeel, klanten en bevoorrading? Denk dan met ons mee en mail uw reactie naar zwijndrechtonderneemt@zwijndrecht.nl.

Kijk ook eens op:

www.rijkswaterstaat.nl/wegen/projectenoverzicht/n3-groot-onderhoud