Subsidies en financiële voordelen energiemaatregelen

De energietransitie op weg naar een duurzame en CO2 neutrale samenleving heeft ook voor uw onderneming gevolgen. Als u nu investeert in energiebesparing of opwekking van duurzame energie, bekijk dan of u kunt profiteren van onderstaande regelingen. Veel ondernemers laten veel geld liggen door daar geen gebruik van te maken. Naast deze financiële voordelen zorgen investeringen in energiemaatregelen voor een lagere energierekening. Daardoor leveren veel maatregelen op termijn meer geld op dan ze kosten. 

Bekijk de informatiebrochure. De tekst uit de brochure staat hieronder ook vermeld. 

Investeringen in bedrijfsmiddelen 

Energie investeringsaftrek EIA

De EIA geldt voor investeringen die een forse energiebesparing opleveren, zoals isolatie maar ook grotere installaties met zonnepanelen (15 kWp, ongeveer 50 panelen). Voor die investeringen kunt u 45% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Dat kan bovenop de gebruikelijke afschrijving. Deze investeringen staan omschreven als ‘bedrijfsmiddelen’ op de Energielijst.

Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen

Wilt u fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken? Dat kan met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).
• De investeringsaftrek MIA kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. Die aftrek komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek.
• Met de Vamil kunt u 75% van de investeringskosten afschrijven. Dat kan op een tijdstip dat u zelf bepaalt en levert een liquiditeit- en rentevoordeel op.

U komt voor MIA of Vamil in aanmerking als u investeert in een bedrijfsmiddel dat op de Milieulijst staat en voldoet aan de daarin gestelde eisen. U kunt dit opzoeken in de digitale tool van de Milieulijst of in de Brochure/Milieulijst 2020. U kunt fiscaal voordeel krijgen voor elektrisch rijden als u investeert in waterstofauto’s en volledig elektrische auto’s. Ga voor meer informatie naar de pagina Elektrisch rijden en MIA\Vamil.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek  (KIA)

Als u in een boekjaar investeert in bedrijfsmiddelen, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De bedrijfsmiddelen waarin u investeert, moeten dan wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek. De KIA is een aftrekpost op uw winst. Het bedrag dat u mag aftrekken, hangt af van het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar. Meer informatie over KIA.

Subsidies voor duurzame energie

Op zoek naar geld voor uw innovatieplannen? Ga dan Het MKB Katalysatorfonds voor innovaties.