Subsidie voor energie op bedrijventerreinen

De provincie streeft met haar bedrijventerreinenbeleid naar duurzame en toekomstbestendige bedrijventerreinen. Duurzame en energiezuinige of zelfs energieneutrale bedrijventerreinen dragen bovendien bij aan het bereiken van het provinciale doel voor het energiebeleid: een CO2-neutrale omgeving in 2035. De subsidieregeling energie op bedrijventerreinen is één van de instrumenten om die doelen te bereiken.

Subsidie kan worden verstrekt voor de volgende activiteiten:

1. Maatregelen ten behoeve van de productie van energie uit hernieuwbare energiebronnen.
2. Gebouwgebonden maatregelen ten behoeve van energiebesparing, indien deze samengaan met activiteiten als onder 1 genoemd.
3. Maatregelen voor de aansluiting op een lokaal warmtenetwerk.

Meer informatie? Ga naar de site van de Provincie.