Kinderkrant - Wilt uw bedrijf ook meewerken?

Wat gebeurt daar nou?

Je kent ze vast wel; van die gebouwen, schoorstenen, torens. Je weet waar ze staan maar wat daar nou gebeurt? Je weet het niet precies. En dan ben je al volwassen. Een kind heeft vaak helemaal geen idee. Misschien wekt jouw bedrijf ook wel vragen op. Tijd om daar verandering in te brengen en bekend te worden bij de jonge inwoners in de Drechtsteden.

Voor de beeldvorming van alles wat in de wereld om een kind heen gebeurt, is kennis van zaken in brede zin van groot belang. Denk aan oriëntatie voor beroepen of sectoren om in te werken of voor het vormen van een eigen mening.

Unieke kinderkrant in de regio
Vanaf 2020 komt er een nieuwe krant in de regio: Jong078, de kinderkrant van de Drechtsteden. 12.000 kinderen die in Dordrecht, Zwijndrecht, Heerjansdam en Hendrik-Ido-Ambacht in groep 5 t/m 8 zitten, gaan Jong078 10 keer per jaar op school ontvangen. De krant is voor kinderen erg leuk om te lezen, maar streeft ook belangrijke doelen na, zoals het vergroten van leesplezier, een bijdrage leveren aan taalontwikkeling, bekender maken met de woonomgeving en het stimuleren van het vormen van een eigen mening.

Betrokken bedrijven gezocht
In deze gratis krant komt de rubriek ‘Wat gebeurt daar nou”? In de ene editie staat een foto van een (deel van een) bedrijf. Kinderen kunnen naar de redactie van Jong078 reageren door aan te geven wat zij denken wat er op die plek gebeurt. Een selectie van deze kinderen (2 tot 4 kinderen) gaat vervolgens op reportage naar het bedrijf, waarvan in de volgende editie van Jong078 een artikel met foto’s verschijnt. Zo weten alle 12.000 lezers wat er op die plek gebeurt!

Voor deze rubriek is oprichter Linda te Veldhuis op zoek naar bedrijven die zich maatschappelijk betrokken voelen en/of zich verantwoordelijk voelen voor de medewerkers van de toekomst en mee willen werken aan deze rubriek. Hier wordt een vergoeding voor gevraagd, waarmee de krant medegefinancierd wordt. Kinderen ontvangen 4 jaar lang 10 keer per jaar de krant. Dit betekent dat een bedrijf of organisatie maximaal 1 keer in de 4 jaar gevraagd wordt om aan de rubriek mee te werken.

Interesse?
Wilt uw bedrijf laten zien wat het doet, een groepje kinderen voor een korte rondleiding ontvangen en door een financiële bijdrage er mede voor zorgen dat kinderkrant Jong078 bestaat? Oprichter Linda te Veldhuis komt graag in contact met u via 06 5731 0456 of kinderkrantjong078@gmail.com. Meer informatie over Jong078 is te vinden
op Facebook, Instagram en LinkedIn. De website is in voorbereiding.