Gezocht: Verkoopt u energiebesparende maatregelen?

Gemeente zoekt lokale (online) winkeliers die energiebesparende producten aanbieden

Dit jaar wijst de gemeente een groot aantal woningeigenaren per brief op aantrekkelijke mogelijkheden om hun energierekening te verlagen. Naast de mogelijkheid om energiebesparende maatregelen te treffen, zoals isolatie en zonnepanelen, biedt de gemeente woningeigenaren nu ook de gelegenheid om kleine energiebesparende producten aan te schaffen. In samenwerking met Winst uit je woning schrijft de gemeente waardebonnen uit t.w.v. € 70,-. Met deze waardebonnen kunnen woningeigenaren de kosten voor het aanschaffen van energiebesparende producten na de aanschaf terugkrijgen. Denk hierbij aan producten als tochtstrips, waterbesparende douchekoppen en LED-lampen. Door de promotie vanuit de gemeente zal hier veel vraag naar ontstaan onder woningeigenaren. Daarom roept de gemeente bouwmarkten en andere (online) verkooppunten van deze producten op om zich aan te melden voor dit project. Winst uit je woning plaatst de winkels die zich aanmelden op een kaart op de website, zodat klanten weten waar ze terecht kunnen voor de aanschaf van energiebesparende producten. Aanmelden kan via https://winstuitjewoning.nl/verkooppunt-waardebon.

Woonlasten verlagen met kleine energiebesparende producten
De meeste woningeigenaren weten dat zij met behulp van isolatiemaatregelen en het plaatsen van zonnepanelen hun energierekening drastisch kunnen verlagen en hun wooncomfort flink kunnen verhogen. Het effect van de kleinere energiebesparingsproducten is minder bekend, terwijl het aanbrengen ervan eenvoudig is en veel oplevert. Een LED-lamp is al snel 90% zuiniger dan een gloeilamp en bovendien gaat een LED-lamp veel langer mee. Tochtstrips helpen je niet alleen om minder gas te verbruiken, maar ook om de tocht in huis te verminderen. Zo zijn er nog veel meer producten, die woningeigenaren helpen goedkoper en prettiger te wonen. Kijk op https://winstuitjewoning.nl/energiebesparende-producten voor inspiratie.

Lokale vraag en lokaal aanbod
Met deze actie wil de gemeente woningeigenaren helpen om hun energierekening te verlagen en lokale bouwmarkten en andere (online) verkooppunten ondersteunen door vraag naar energiebesparende producten te creëren. Langs deze weg roept de gemeente winkeliers op zich aan te melden. Dit kan via https://winstuitjewoning.nl/verkooppunt-waardebon.

Hoe het werkt
Woningeigenaren kunnen bij aangesloten winkels energiebesparende producten aanschaffen. Vervolgens dienen zij de waardebon en het aanschafbewijs via de website van Winst uit je woning in. Winst uit je woning controleert de indiening en zorgt samen met de gemeente dat het bedrag na goedkeuring van de indiening op de rekening van de bewoner wordt gestort. De indiening is voor woningeigenaren heel eenvoudig, aangesloten winkels hoeven niets te doen. Kijk op https://winstuitjewoning.nl/waardebon voor meer informatie over de actie.

De rol van Winst uit je woning
Winst uit je woning coördineert het project en handelt vragen van bewoners af. Winst uit je woning helpt woningeigenaren al negen jaar bij het verlagen van hun energierekening door op zeer grote schaal isolatiemateriaal en zonnepanelen in te kopen. Door deze inkoop bij lokale partijen te doen, zorgt Winst uit je woning voor een stimulans van de lokale economie. De afgelopen jaren heeft Winst uit je woning dit succesvol gedaan in ruim 80 gemeentes, met meer dan 100 lokale uitvoerders en ruim 60.000 deelnemende woningeigenaren. In het aankomende jaar helpt Winst uit je woning woningeigenaren in ruim 70 gemeenten om, naast de grootschalige inkoop van isolatiemaatregelen en zonnepanelen, ook kleine energiebesparingsproducten te kopen. Het doel is om deze woningeigenaren te helpen hun energierekening te verlagen, hun wooncomfort te verhogen én lokale vraag naar energiebesparende producten voor winkeliers te creëren.