De helft van alle ondernemers heeft zich al gemeld!

De Wet milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen al jaren om energie te besparen. Sinds 1 juli 2019 geldt er naast de bestaande energiebesparingsplicht ook een informatieplicht. Het doel hiervan is de energiebesparing in Nederland te versnellen.

Verbruik van meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent)
De informatie- en energiebesparingsplicht gelden voor bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken. Zij rapporteren welke energiebesparende maatregelen er per inrichting zijn genomen. Het uitgangspunt hierbij is de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) voor de bedrijfstak waar het bedrijf onder valt. Deze bevat energiebesparende maatregelen die binnen vijf jaar zijn terug te verdienen. Inrichtingen rapporteren iedere 4 jaar opnieuw hierover.

Gelden de energiebesparingsplicht en informatieplicht ook voor mij?
Om te weten of de energiebesparings- en informatieplicht ook voor u geldt, checkt u per inrichting wat deze jaarlijks aan energie verbruikt. Indien uw inrichting zich in een bedrijfsverzamelgebouw bevindt, is veelal de eigenaar of gebouwbeheerder verantwoordelijk voor het voldoen aan de informatieplicht.

Bent u informatieplichtig? Neem dan deze stappen

Wanneer uw bedrijf of instelling valt onder de informatieplicht, had u uiterlijk 1 juli 2019in het eLoket op RVO.nl moeten rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd. Nog niet gerapporteerd? Neem dan snel deze stappen:

  1. zoek op www.rvo.nl/informatieplicht de erkende-maatregelenlijst (EML) voor uw bedrijfstak.

  2. breng met die lijst de genomen erkende maatregelen voor uw inrichting of inrichtingen in kaart.

  3. rapporteer dit alsnog via het eLoket op RVO.nl.

Let op! Voor het rapporteren in het eLoket heeft u een eHerkenningsmiddel niveau 1 nodig. Dit kunt u aanvragen op de website van eHerkenning (www.eherkenning.nl). Houd rekening met een levertijd van enkele dagen. Pas als u een ontvangstbevestiging heeft ontvangen van RVO, hebt u volledig voldaan aan uw informatieplicht.

De informatieplicht en energiebesparingsplicht zijn verplicht
Zowel het tijdig doorgeven van de juiste gegevens (informatieplicht) als het treffen van energiebesparende maatregelen is een wettelijke verplichting. Namens de gemeente ziet de Omgevingsdienst Zuid‑Holland Zuid toe op de naleving van deze verplichtingen. Ze zijn gestart met het aanschrijven van bedrijven en kunnen overgaan tot handhaving.

Vragen? Stel ze gerust
Heeft u vragen? Mail deze dan naar Energie@ozhz.nl. Meer informatie is ook te vinden op https://infographics.rvo.nl/informatieplicht en op https://www.ozhz.nl/dossiers/informatieplicht.