Update Economische Agenda

Update Economische agenda

Bereikbaarheid, energietransitie, binnenvaart en onderwijs / arbeidsmarkt. Deze vier thema's staan centraal in de Economische Agenda 2017/2020. Een krachtige, flexibele agenda met focus op resultaat. Een toekomstbestendige binnenvaart is één van de opgaven. Wat is de stand van zaken?

Zoals u wellicht heeft gehoord staan er rond het Maasplein – Veerplein een aantal aanpassingen voor de deur. Veranderingen voor zowel inwoners als (binnenvaart) ondernemers. Denk aan een nieuwe inrichting van de openbare ruimte, aanmeervoorzieningen, verplaatsing van de toegang Waterbus en auto-afzetplaats. Verder investeren we in het imago van de binnenvaart en zijn we als gemeente trots op het Loket, waar deze maand gestart is met de maritieme leergang.

De komende jaren staan er een aantal opgaven voor de deur waarin met name de ondernemers, die een eigen aanmeerlocatie hebben, wordt gevraagd om meer gebruik te maken van vervoer over water. Bij veel bedrijven komen de goederen wel al via het water binnen. De doorvoer of afvoer van producten gaat nog te veel over de weg en mondjesmaat via het spoor. Vanuit de Provincie is aangegeven dat er veel meer gebruik moet worden gemaakt van het vervoer over water; 'The Blue Road'. Zo kunnen we de drukte op de weg in met name Zuid-Holland temperen. Deze uitdaging gaan we graag samen aan.

Wilt u meer weten over de Economische agenda? Of heeft u ideeën? Wij horen het graag. Neem contact op met de accountmanagers van Zwijndrecht Onderneemt! zwijndrechtonderneemt@zwijndrecht.nl