Half miljoen euro voor verbeteren Zuid-Hollandse bedrijventerreinen

De provincie stelt in 2018 €500.000 beschikbaar om bedrijventerreinen te verbeteren. Het geld is bedoeld voor onderzoek naar kansen, zoals de aanleg van groen. Het bedrag komt beschikbaar via de subsidieregeling Planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland die donderdag 15 maart is opengesteld.

Ondernemers en gemeenten kunnen – in een samenwerkingsverband – subsidie aanvragen voor onderzoek naar bijvoorbeeld de aanleg van glasvezel, groen, camerabeveiliging, verlichting en de opwekking van duurzame energie. Ook kunnen ze een voorstel indienen voor het opzetten van een samenwerkingsverband; een eerste stap richting het verbeteren of op peil houden van de kwaliteit van een bedrijventerrein.

Bestaande terreinen benutten

De subsidieregeling past binnen de ambitie van de provincie om de bestaande bedrijventerreinen zo goed mogelijk te benutten voordat nieuwe terreinen worden aangelegd – belangrijk, want de ruimte is schaars. Uitgangspunten daarbij zijn het verminderen van leegstand, en het verduurzamen van gebouwen om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de wensen van ondernemers van de toekomst. Dat zorgt uiteindelijk voor een sterke regionale economie. De subsidieregeling wordt voor het derde jaar op rij opengesteld, na succes in 2016 en 2017. In totaal zijn toen 113 kansen voor bedrijventerreinen via de regeling onderzocht.

Aanvragen

Via de subsidieregeling is maximaal €35.000 per project beschikbaar (50% van de totaalkosten die zij zullen maken), in totaal maximaal €500.000. Daarbij geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Inschrijven kan tot en met 30 juni 2018. Lees meer in het Loket.