Gevolgen Brexit

Gevolgen Brexit
Kijk op www.brexitloket.nl voor meer informatie


Het Verenigd Koninkrijk - Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland - verlaat op 29 maart 2019 de Europese Unie. Dat betekent dat zij uit de interne markt en douane unie stappen. Door dit vertrek wordt het Verenigd Koninkrijk een land buiten de EU en gaan andere handelsafspraken gelden dan binnen de EU. Met het wegstemmen van het concept Brexit akkoord op 15 januari jl. door het Britse Lagerhuis is de kans op een no-deal scenario toegenomen en bestaat nog steeds onduidelijkheid over de wijze waarop het Verenigd Koninkrijk (VK) op 29 maart 2019 uit de Europese Unie vertrekt.

Ondernemers kunnen in het geval van een no-deal scenario te maken krijgen met:

  • (Her)invoering van grenscontroles douaneformaliteiten en importheffingen, en daarmee hogere kosten

  • Stagnatie in doorstroming en files op ferryterreinen en het openbare wegennet

  • Extra vraag naar parkeergelegenheid voor (wachtende) vrachtwagens


Door de overheid worden voorbereidingen getroffen om in te spelen op de problemen die kunnen ontstaan bij een Brexit zonder terugtredingsovereenkomst. Via www.brexitloket.nlondersteunt de Rijksoverheid ondernemers door:

  • Het Brexitloket; hier kunnen ondernemers terecht met vragen over de Brexit:

  • De Brexit Impact Scan hier kunnen ondernemers in kaart brengen welke voorbereidingen van belang zijn in aanloop naar de Brexit:

  • Kleine- en middelgrote ondernemers kunnen met een Brexit-voucher advies aanvragen voor alternatieve afzetmarkten, om de gevolgen van de Brexit te mitigeren.