Stichting Ondernemersfonds Zwijndrecht opgericht

Sinds 18 april jl. is de Stichting Ondernemersfonds Zwijndrecht een feit. Het stichtingsbestuur, dat namens de ondernemers het fonds gaat beheren, is door een gang naar de notaris officieel opgericht. Het bestuur bestaat uit Hinrich Slobbe (voorzitter), Eggo van Leusden (secretaris), Johan Kooij (penningmeester), Herman Jonker (algemeen bestuurslid) en Teun Muller (algemeen bestuurslid).

Het ondernemersfonds Zwijndrecht biedt de financiële mogelijkheid voor ondernemers om in georganiseerd verband collectieve taken te financieren. Het fonds wordt gevoed door een opslag op de OZB-belasting voor niet-woningen en is voor ondernemers, door ondernemers. De financiële middelen kunnen bijvoorbeeld besteed worden aan parkmanagement, beveiliging, promotie van winkelgebieden, citymarketing en de bevordering van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. De Stichting Ondernemersfonds Zwijndrecht alloceert deze opbrengsten aan de gebieden of sectoren evenredig met wat deze opgebracht hebben, via een systeem van zogeheten trekkingsrechten. Dit betekent dat samenwerkende ondernemers aanspraak kunnen maken op financiering uit het fonds. De bestedingen zijn geheel vrij, zolang het een algemeen nut dient en de besluitvorming transparant verloopt. Het fonds draait als een pilot van 3 jaar.

Het ondernemersfonds bestaat formeel al sinds 1 januari 2016, maar de organisatie is nog volop in ontwikkeling. Met de oprichting van de Stichting Ondernemersfonds wordt een grote stap gezet. In de komende periode werkt het bestuur aan het opzetten van de organisatie, zodat georganiseerde ondernemers in trekkingsgebieden bestedingsvoorstellen kunnen indienen. Hierover worden alle ondernemersorganisaties te zijner tijd geïnformeerd.

Voor meer informatie over het ondernemersfonds kijkt u op de ondernemerspagina van de gemeentelijke website: www.zwijndrecht.nl/ondernemers. Ook kunt u contact opnemen met Floor Dil (078-7703673, f.dil@zwijndrecht.nl) of Gerard Keuzenkamp (078-7703578, g.keuzenkamp@zwijndrecht.nl). Voor vragen over uw specifieke bedrijfsomgeving kunt u zich wenden tot uw ondernemers- of winkeliersvereniging.

Bestuur Stichting Ondernemersfonds