Start draagvlakmeting BI-zone Groote Lindt

Alle ondernemers op bedrijventerrein Groote Lindt hebben per aangetekende post een stembiljet ontvangen waarmee zij kunnen stemmen over de voorzetting van de Bedrijven Investeringszone (BI-zone) op het terrein voor de periode 2016-2020.

Sinds 2011 is er op bedrijventerrein Groote Lindt een Bedrijven Investeringszone (BI-zone) van kracht. In een BI-zone werken ondernemers samen om de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving te versterken, waarbij alle ondernemers een financiële bijdrage leveren. Aangezien een BI-zone slechts ingesteld kan worden voor een periode van maximaal vijf jaar, loopt deze per 1 januari 2016 af. Voor bedrijventerrein Groote Lindt heeft de BI-zone in de afgelopen jaren veel opgeleverd, vooral op het gebied van camerabewaking en surveillance. Zowel de Stichting BI-zone Groote Lindt als de gemeente Zwijndrecht zijn erg tevreden over het functioneren van de BI-zone en de daaruit voortvloeiende activiteiten. Daarom is het initiatief genomen om deze de komende vijf jaar voort te zetten. Inmiddels is er een uitvoeringsovereenkomst gesloten tussen gemeente en stichting en is de verordening vastgesteld door de gemeenteraad.

Een BI-zone is er voor ondernemers, door ondernemers. Daarom heeft de gemeente de wettelijke taak om het draagvlak onder de bijdrageplichtigen op het terrein te peilen. De ondernemers hebben de doorslaggevende stem. Het stemformulier is toegezonden aan alle ondernemers die gebruiker zijn van een onroerende zaak op bedrijventerrein Groote Lindt, of in het geval van leegstand aan de eigenaar.

De BI-zone wordt voortgezet als:
- tenminste de helft van de bijdrageplichtigen aan de stemming heeft meegedaan;
- daarvan tenminste 2/3 vóór heeft gestemd;
- de voorstemmers samen méér WOZ-waarde vertegenwoordigen dan de tegenstemmers.

Het reglement voor de draagvlakmeting vindt u hier (PDF, 767 KB).

Uiterlijk 1 december 2015 moet het stembiljet weer retour gezonden zijn aan de notaris. De uitslag van de draagvlakmeting wordt op 15 december 2015 bekend gemaakt door publicatie op de gemeentelijke website en op de gemeentepagina in “De Brug”. Ondernemers op Groote Lindt ontvangen hiervan tevens schriftelijk bericht. Indien uit de stemming blijkt dat er op het bedrijventerrein voldoende draagvlak is, wordt de BI-Zone opnieuw voor een periode van vijf jaar ingesteld, ingaande 1 januari 2016.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Floor Dil (078-7703673, f.dil@zwijndrecht.nl)

Wethouder Kreukniet met bestuur BI-Zone Groote Lindt