Voorjaarsronde SDE+ 2016 opent op 22 maart: 4 miljard euro voor energieproductie

Bedrijven die bezig zijn met projecten of investeringen op het gebied van duurzame energie kunnen aanspraak maken op de subsidie Stimulering Duurzame Energie (SDE+). Hiermee kan geproduceerde hernieuwbare energie, zoals zonne-energie of biomassa worden gesubsidieerd.

Vanaf dinsdag 22 maart 9.00 uur kunnen bedrijven via het eLoket van RVO.nl een aanvraag doen voor de SDE+ subsidieregeling. Met de subsidieregeling SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Hiermee zet Nederland een grote stap richting het halen van de doelen uit het energieakkoord om in 2023 16% hernieuwbare energie te produceren. De subsidieregeling is bedoeld voor hernieuwbare energietechnieken en is onderverdeeld in de categorieën Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en dijk) en Zon.

Hoe werkt de SDE subsidieregeling?
De SDE+ subsidieregeling vergoedt het verschil tussen de kostprijs van reguliere energie en van duurzame energie. De subsidie wordt toegekend voor een periode van 8 tot 15 jaar waarbij de subsidie jaarlijks wordt uitbetaald op basis van de werkelijke hoeveelheid opgewekte duurzame energie. De hoogte van de subsidie hangt af van de geproduceerde kiloWattuur energie, de technologie waarin geïnvesteerd wordt en in welke fase de aanvraag wordt ingediend.

Openstellingsronde SDE+ voorjaar 2016
In 2016 zijn er twee openstellingsrondes, voorjaar 2016 en najaar 2016, met elk een integraal budgetplafond. De SDE+ voorjaar 2016 is geopend van 22 maart, 9.00 uur tot 28 april 2016, 17.00 uur. De voorjaarsronde heeft een budget van 4 miljard euro en kent vier fases. In elke opeenvolgende fase gaat, met het overgebleven budget, de bovengrens van het subsidiebedrag per KwH omhoog. Echter, iemand die in de eerste fase SDE+ subsidie aanvraagt (en dus minder vergoeding krijgt) heeft meer kans dat er genoeg budget beschikbaar is. Binnen de fases geldt: wie het eerst komt wie het eerst maalt!

eLoket
Via het eLoket van RVO.nl kunt u vanaf dinsdag 22 maart, 9.00 uur uw subsidieaanvraag indienen. Het eerste aanvraagtijdvak loopt van 22 maart t/m 28 april 2016, in september volgt nog een tweede openstelling.  U kunt al vanaf 1 maart uw subsidieaanvraag klaarzetten in het eLoket. Zorg dat uw aanvraag compleet is, want alleen complete aanvragen worden in behandeling genomen. Actuele informatie over de openstellingsronde SDE+ voorjaar 2016 en het eLoket vindt u op de website.