Dare 2 Cross op 1 juni in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht

Na twee succesvolle edities van Aerospace meets Maritime, vindt op 1 juni het vervolg plaats: Dare 2 Cross. Cross-sectorale verbindingen zorgen voor verrassende initiatieven en brengen bestaande innovaties verder.

De Drechtsteden staan nationaal en internationaal bekend als de bakermat van de maritieme maakindustrie. De regio is de zetel voor een groot aantal maritieme hoofdkantoren, voor een divers en gespecialiseerd maritiem midden- en kleinbedrijf en voor een substantieel deel van de Nederlandse luchtvaartindustrie.

Op basis van het motto "samen staan we sterker" hebben de Drechtsteden in 2014 diverse bedrijven uit beide sectoren benaderd. Dit initiatief resulteerde in twee zeer succesvolle congressen, Aerospace meets Maritime genaamd, waar beide topsectoren in samenwerking met aanverwante sectoren, de mogelijkheden hebben verkend om te komen tot nieuwe innovatieve producten en diensten. Beide evenementen hebben geleid tot enkele veelbelovende cross-sectorale samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld op het gebied van 3D-printing en smart sensoring.

De congressen hebben tevens de basis gelegd voor de bereidheid om de intersectorale samenwerking naar de toekomst toe verder uit te breiden naar andere sectoren. Om uit te drukken dat het accent dit jaar ligt op een brede intersectorale aanpak, is gekozen voor een nieuwe congrestitel: Dare2Cross. Nog meer dan voorafgaande edities richt ons evenement zich op het realiseren van cross-sectorale samenwerking op diverse technologische gebieden zoals robotisering, zero voorraadmanagement en efficiënt informatiebeheer.

Innovation though collaboration
Professionele creativiteit is nodig om tot nieuwe samenwerkingen te komen. Karl Raats is expert op dit gebied en verzorgt een prikkelend plenair programma om u te inspireren. Deze inspiratie kunt u vervolgens inzetten in een groot aantal werksessies met sterk uiteenlopende onderwerpen. Sessies waarin u nieuwe verbindingen legt, tot verfrissende inzichten komt en bouwt aan projecten van de toekomst.

Dare 2 Cross vindt plaats op woensdag 1 juni vanaf 12.00 uur in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht. U kunt zich tot 25 mei 2016 kosteloos aanmelden.

Programma

12:00 - 12:30   Inloop

12:30 - 12:40   Opening: interview met Richard Korteland, lid Drechtstedenbestuur, portefeuillehouder Economische profilering en acquisitie en Maarten Struijvenberg, wethouder Werkgelegenheid en Economie van de gemeente Rotterdam

12:40 - 13:00   Dare2CrossOut! door Karl Raats

13:00 - 13:50   Lunch

13:50 - 14:00   Interview met Vice-admiraal Technische Dienst Arie-Jan de Waard, Directeur Defensie Materieel Organisatie

14:00 - 14:30   Denkkracht vermenigvuldigen met Karl Raats

14:30 - 17:00   Workshops - omschrijvingen vindt u onder "Workshops" in het menu aan de linkerkant

17:00 - 18:00   Borrel inclusief terugkoppeling en afsluitend woord door Karl Raats

Meer informatie
Voor meer informatie en aanmelden kijkt u op de website van Dare 2 Cross.