Ondernemersfonds Zwijndrecht: eerste projecten van start

In april 2016 heeft de formele oprichting van de Stichting Ondernemersfonds Zwijndrecht plaatsgevonden en na een opstartfase is het fonds vanaf begin september operationeel. Ondernemers worden opgeroepen om in verenigd verband projectaanvragen in te dienen.

Alle eigenaren en huurders van onroerend goed, niet zijnde woningen, hebben via de OZB over 2016 een additionele bijdrage van €60 per €100.000 WOZ-waarde aan de gemeente Zwijndrecht afgedragen. De gemeente Zwijndrecht heeft de opbrengst hiervan, bijna een half miljoen euro voor 2016, in de vorm van een subsidie aan het Ondernemersfonds Zwijndrecht beschikbaar gesteld. Ondernemers kunnen in collectief verband aanspraak maken op de opgebrachte gelden in hun trekkingsgebied, door een aanvraag in te dienen bij de Stichting Ondernemersfonds Zwijndrecht. De financiële middelen kunnen bijvoorbeeld besteed worden aan parkmanagement, beveiliging, promotie van winkelgebieden, citymarketing en de bevordering van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. De eerste projecten in de diverse trekkingsgebieden zijn reeds ingediend bij het Ondernemersfonds Zwijndrecht. Het stichtingsbestuur nodigt Zwijndrechtse ondernemers van harte uit om in collectief verband projectaanvragen in te dienen en/of zich te verenigen in een stichting of vereniging om aanspraak te maken op financiering uit het fonds.

Meer informatie over de trekkingsgebieden en de criteria voor de aanvragen is terug te vinden op onze website www.ondernemersfondszwijndrecht.nl. Het aanvraagformulier treft u ook aan op de website. Bij eventuele vragen kunt u een e-mail sturen naar info@ondernemersfondszwijndrecht.nl.

Het bestuur van de Stichting Ondernemersfonds Zwijndrecht, met van links naar rechts: Herman Jonker, Eggo van Leusden, Hinrich Slobbe, Johan Kooij en Teun Muller

Bestuur stichting Ondernemersfonds