"Nieuwe economische realiteit biedt kansen voor bedrijven"

Het gaat weer beter met de Nederlandse economie en dat biedt kansen. "Juist nu we de wind in de rug hebben, kan het voor bedrijven die produceren in het buitenland een goed moment zijn om hun bedrijfsmodel eens tegen het licht te houden, zeker tegen de achtergrond van de huidige geopolitieke ontwikkelingen." Zegt regionaal portefeuillehouder Arbeidsmarkt Peter Heijkoop.

Om bedrijven daarbij te faciliteren, beschikken de Drechtsteden sinds kort over een slimme tool die ondernemers aan de hand van 150 vragen een eerlijke, nieuwe en integrale kostenafweging biedt en laat zien waar mogelijk ruimte is voor verbetering.

Kosten en baten opnieuw afwegen
"Een business case die 5 jaar gelden positief uitpakte, kan in de huidige economische realiteit wel eens heel andere uitkomst laten zien," gaat Peter Heijkoop verder. "Bedrijven die hun (productie)werk hebben uitbesteed in de zogenaamde lagelonenlanden hebben bijvoorbeeld te maken met aanzienlijke stijgingen in de loonkosten. In China gaat het bijvoorbeeld om een stijging van 15-40%. Ook de logistieke kosten zijn over de gehele linie omhoog gegaan, en dan hebben we het nog niet over de meer 'verborgen' kosten die te maken hebben met kwaliteits- en productiviteitsaspecten en soms ook met onzekerheden door politieke spanningen."

Voor veel bedrijven is dit volgens Heijkoop aanleiding om hun business case nog eens te heroverwegen, maar niet ieder bedrijf over de daarvoor benodigde expertise. "Het maken van een realistische en vooral ook integrale kostenoverweging is complex. Wij willen ondernemers die daarvoor onvoldoende kennis of capaciteit hebben graag van dienst zijn." Samen met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) hebben de Drechtsteden daarom de 'Reshoringstool' aangeschaft, die is ontwikkeld door de Universiteit van Tilburg. De gemeentelijke bedrijvencontactpersonen en medewerkers van stichting DEAL! Drechtsteden worden getraind om de tool komend jaar gratis in te zetten voor de ondernemers.

Frisse kijk op het bedrijfsmodel
Bij de naam van de 'Reshoringstool' wil de regionaal portefeuillehouder graag nog een toelichting geven: "De afgelopen jaren is gebleken dat reshoring van werk voor bedrijven een interessante optie is geworden. Iedereen kent wel dat recente voorbeeld van de 'garnalenpelmachine' waardoor Hollandse garnalen inmiddels niet meer duizenden kilometers reizen, maar gepeld worden in eigen land. Dat bespaart tijd en geld, maar zorgt er ook voor dat het bedrijf meer controle heeft over het totale productieproces en ze meer directe invloed hebben op de kwaliteit van het product. Nu er bij bedrijven meer financiële ruimte komt om te investeren in innovatie, is dat ook een aanleiding om eens goed te kijken naar hun bedrijfsmodel. Kan robotisering of automatisering bijvoorbeeld een (grotere) rol spelen in het productieproces?"

Made in Holland
En natuurlijk, voegt Peter Heijkoop toe, gaat het niet alleen om geld, maar ook over wat je als bedrijf wilt uitstralen. Waar sta je voor? "We zien dat duurzaamheid en MVO steeds belangrijkere thema's worden voor ondernemers. En dat er ook vanuit de markt meer waardering komt voor lokaal geproduceerde producten. Ook dat kan een overweging zijn om werk terug te halen of om de productie in de eigen regio in te regelen. Als portefeuillehouder Arbeidsmarkt zie ik dat natuurlijk als een positief scenario, maar het is geen doel op zich. Het gaat ons erom dat onze bedrijven met een duurzaam bedrijfsmodel concurrerend kunnen blijven opereren in een open markt."

Heeft u interesse in een 'check-up' met de Reshoringstool? Neem dan contact op met Angelique Rijsdijk van het regionaal Programma Arbeidsmarkt Drechtsteden: a.rijsdijk@papendrecht.nl of 078-7706311.

Meer informatie over reshoring is onder meer te vinden op de website van de Kamer van Koophandel. Informatie over de Reshoringstool vindt u op www.re-shoring.nl