Dashboards Economie en Arbeidsmarkt Drechtsteden online

Recent heeft het OCD de actualisatie 2016 van de Dashboards Economie en Arbeidsmarkt op haar site gepubliceerd. Hierin is aan de hand van 16 indicatoren te zien hoe de regionale economie en arbeidsmarkt zich in 2016 hebben ontwikkeld.

Door te klikken op een icoon opent een PDF met detailinformatie over de betreffende indicator.

Dat de economie steeds verder aantrekt zagen we hier in de regio in 2016 het duidelijkst in de vastgoedindicatoren: de uitgifte bedrijventerreinen lag op recordhoogte, de opname bedrijfsruimte viel iets terug maar bleef op een hoog niveau en ook de woningmarkt kwam goed op stoom. Het regionaal product groeide conform het landelijk gemiddelde. Desondanks bleef de banengroei nog wat achter. In dat licht bezien trok de arbeidsmarkt ook in de regio goed aan, zeker in de tweede helft van het jaar. De WW daalde net zo hard als landelijk gemiddeld, de netto participatie en het aantal nieuw ontstane vacatures (uitbreidings- en vervangingsvraag) groeiden beide harder dan landelijk. Al met al ontwikkelde de regionale arbeidsmarkt zich in absolute zin én vergeleken met landelijk beduidend gunstiger dan in 2015 en lijken de uitgangspunten voor een verdere banengroei in de regio de komende jaren gunstig.

Benieuwd naar meer? Klik dan hier.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij Frans Winterwerp 078 770 3918