Bijeenkomst "Werken én leren in de ICT op HBO niveau in eigen regio" op 8 februari

Bent u een ondernemer in de ICT of heeft uw organisatie een eigen ICT-afdeling? Dan wordt u van harte uitgenodigd voor de bijeenkomst "Werken én leren in de ICT op HBO niveau in eigen regio" op 8 februari in Gorinchem.

In de regio Alblasserwaard – Vijfheerenlanden is er een tekort aan met name hoger opgeleiden. En wanneer jongeren na hun MBO-4, HAVO en VWO gaan doorstuderen op een hogeschool of universiteit verlaten zij veelal de regio en de kans is groot dat zij na hun studie buiten de regio een werkplek vinden.

De innovatiekracht van het regionale bedrijfsleven is groot, maar dit vraagt voor nu en voor de toekomst hoog opgeleide en goed gemotiveerde werknemers. Om te voorkomen, dat deze groep potentiële jonge medewerkers de regio verlaten om elders een vervolgopleiding te volgen, is er door enkele bedrijven, het onderwijs en de arbeidsmarktregio het plan opgevat om in september een ICT-opleiding op HBO-niveau in de regio te starten. Goed opgeleide ICT-professionals staan namelijk vaak aan de basis van heel veel bedrijfsprocessen.

Daarom organiseren HBO Drechtsteden, School & Bedrijf, Da Vinci College, VNO-NCW AV en Arbeidsmarktregio Gorinchem een bijeenkomst om hierover met u in gesprek te gaan. Uw deelname wordt bijzonder op prijs gesteld. Immers, alleen als dit onderwijsaanbod inspeelt op de directe behoefte bij de bedrijven en instellingen in de regio, kunnen we spreken over een waardevol initiatief.   

Bijeenkomst - Ondernemers, Overheid, Onderwijs: Werken én leren in de ICT op HBO-niveau in eigen regio
Datum: woensdag 8 februari 2017
Plaats: Da Vinci College, Mollenburgseweg 82 in Gorinchem
Tijd: 15.00 – 18.00 uur (inloop vanaf 14.30 uur)

Aanmelden
Komt u meepraten in deze bijeenkomst over het plan om per september 2017 ICT opleidingen op HBO-niveau te beginnen? Meld u dan nu aan via https://www.hbodrechtsteden.nl/ict.