Nieuwe digitale look Kerncijfers Drechtsteden

De belangrijkste cijfers en ontwikkelingen in de Drechtsteden vindt u overzichtelijk weergegeven in Kerncijfers Drechtsteden. Sinds dit jaar niet meer op papier, maar digitaal in de vorm van infographics.
De thema's Economie & arbeidsmarkt, Jeugd & onderwijs en Wonen & ruimte zijn inmiddels gereed.

Digitaal en gebruiksvriendelijk
In Kerncijfers Drechtsteden vindt u per thema de belangrijkste cijfers en ontwikkelingen. In de infographics staan de cijfers op Drechtsteden niveau. Wilt u weten hoe uw eigen gemeente scoort, klik dan op de betreffende infographic. In de achterliggende tabellen vindt u meer informatie, ook op gemeenteniveau. Klik hier om naar de website te gaan: www.kerncijfers-drechtsteden.nl

Economie en arbeidsmarkt
Kerncijfers Drechtsteden is in ontwikkeling. Het eerste thema dat gereed is, is 'Economie & arbeidsmarkt'. U vindt er o.a. informatie over het aantal (startende) bedrijven in de regio, het aantal werkzame personen en het aantal inactieven (werkloosheids- en bijstandsuitkeringen). In de loop van het jaar wordt Kerncijfers Drechtsteden uitgebreid met andere thema's, zoals wonen & ruimte en mobiliteit & milieu. Het eerstvolgende thema dat verschijnt is 'Jeugd en onderwijs'.