Nieuwe Economische realiteit, nieuwe kansen

De Reshoringstool van de Universiteit van Tilburg houdt uw business model opnieuw tegen het licht.

NIEUWE ECONOMISCHE REALITEIT, NIEUWE KANSEN

Reshoring gaat over het terughalen van bedrijfsactiviteiten van lagelonenlanden naar Nederland. Ook heeft het betrekking op het bewust in Nederland houden van bepaalde activiteiten.

Heeft u werk uitbesteed naar lagenlonenlanen of overweegt u dit? Welke effecten heeft innovatie c.q. automatisering op uw personeelsbeleid? Hoe kunt u winstgevend invulling geven aan uw MVO verplichtingen? Is uw prijs-kwaliteitverhouding nog in balans? Een business case die 10 jaar geleden positief uitpakte, kan in de huidige economische realiteit een heel andere uitkomst laten zien. Bedrijven die ooit kozen voor het uitbesteden van (productie) werk naar lagenlonenlanden, zien bijvoorbeeld loon- en transportkosten stijgen.

Reshoringstool
De Reshoringstool van de Universiteit van Tilburg houdt uw business model opnieuw tegen het licht. Deze tool biedt aan de hand van een 150-tal vragen een eerlijke en integrale afweging voor een locatie beslissing. Vernieuwend aan deze tool is dat deze naast de harde kosten ook kijkt naar verborgen kosten, bijvoorbeeld kwaliteit en productietijd. Hiermee maakt de tool de business case van een bedrijf transparant en helpt het om te besluiten of reshoring interessant is.

Interesse? Voor vragen en advies neem contact op met uw accountmanager bedrijven Gerard Keuzenkamp (g.keuzenkamp@zwijndrecht.nl of 06-18301312).