MKB-Katalysatorfonds steunt ontwikkeling maritieme testfaciliteit

Het MKB-katalysatorfonds Drechtsteden kent een subsidie toe van € 40.000,- aan VAF Instruments uit Dordrecht. VAF gaat, vanuit een consortium met vier andere regionale partijen, de subsidie gebruiken voor de ontwikkeling van een dynamische maritieme testfaciliteit.

Hierin kunnen innovatieve voortstuwingstechnologieën worden getest, die uiteindelijk moeten leiden tot minder CO2 uitstoot van schepen. Het consortium zelf investeert ruim € 150.000,- in het project. De adviescommissie van het MKB-katalysatorfonds prijst het initiatief vanwege de tastbaarheid van de beoogde testfaciliteit, de keuze voor de Duurzaamheidsfabriek als locatie en de manier waarop het beroepsonderwijs wordt betrokken in het proces.

Eenvoudig controleren op afstand
Verduurzaming is een belangrijk thema voor de scheepvaart. De inzet van zuinigere, betere verbrandingsmotoren is, met name in de binnenvaart, vaak geen (economisch) haalbare optie. Om toch de CO2-uitstoot te verminderen, kan wel gekeken worden naar verdere optimalisatie en conditiebewaking van aandrijflijn, romp en schroef. VAF Instruments is als toonaangevend bedrijf in maritieme oplossingen voor efficiënt varen voortdurend op zoek naar innovaties op dit gebied. Maar het ontbrak aan een goede testfaciliteit. Er bestaan wel statische en relatief dynamische testfaciliteiten, maar nog geen écht dynamische, waarin een gecontroleerde en variabel instelbare waterstroom gerealiseerd kan worden en waar innovaties dus 'als op een rivier' onder verschillende omstandigheden kunnen worden getest. Zo'n testfaciliteit wil VAF nu samen met partners zelf realiseren.

Field lab
Voor de realisatie van de dynamische testfaciliteit zocht VAF contact met verschillende partners. Het gaat om de Dordtse bedrijven KROHNE Altometer en Technisch Installatiebedrijf G. Reehorst, maar ook het Da Vinci college en de stichting XCaliber die eigenaar is van het Flow Center of Excellence in de Duurzaamheidsfabriek, waaraan de testfaciliteit gekoppeld zal worden. Leo Blankenstein, directeur van VAF: "We willen met dit project in de Duurzaamheidsfabriek een innovatief maritiem field lab realiseren met een reeks aan test-mogelijkheden voor MKB-ers. Daarbij wordt de testfaciliteit ook een innovatieve praktijkomgeving voor het beroepsonderwijs in de regio. De kennis die uit het project voortkomt, wordt zo ook in het onderwijs geborgd en zo zorgen we voor een 'uitstroom' van state-of-the-art opgeleide vakmensen."

Winst voor de regio
De beoogde testfaciliteit is uniek en heeft een grote economische waarde, omdat deze de ontwikkeling mogelijk maakt van nieuwe technieken en technologieën voor een optimale voortstuwing en daarmee een verduurzaming van de scheepvaart. Dat biedt kansen voor regionale ondernemers en heeft ook een duurzaam positief effect op de werkgelegenheid. Wethouder Jasper Mos: "We zijn blij dat we met het MKB-katalysatorfonds de middelen en faciliteiten hebben om dit project te steunen. Het zijn dit soort initiatieven die een impuls geven aan de economie en die Dordrecht en de Drechtsteden internationaal op de kaart zetten als maritieme topregio."

MKB-katalysatorfonds Drechtsteden
Het MKB-katalysatorfonds Drechtsteden is, in het kader van de regionale 'investeringsstrategie maritieme topregio', gecreëerd door de regionale overheid om te investeren in de innovatiekracht van de regio en zo de ambities van ‘Samen Stad aan het Water, Samen Maritieme Topregio’ kracht bij te zetten. Het fonds levert niet alleen een bijdrage aan vroege fase financiering voor innovaties van regionale MKB-bedrijven door cofinanciering, maar draagt hieraan ook bij door het ontsluiten van relevante netwerken en het bieden van faciliteiten. Om die reden is het fonds ondergebracht bij de Duurzaamheidsfabriek, waar bedrijfsleven, onderwijs en overheid samenwerken aan innovatie op het terrein van duurzaamheid, maritieme techniek en energie.

Op de foto van links naar rechts: Martin Hulsebosch (secretaris MKB-katalysatorfonds), Leo Blankenstein van VAF Instruments en Wethouder Jasper Mos (Dordrecht)

Martin Hulsebosch, Jasper de Mos voor VAF instruments