MKB-Katalysatorfonds steunt haalbaarheidsonderzoek vernieuwend Smart Fender Systeem

Het MKB-katalysatorfonds Drechtsteden kent een subsidie toe van € 25.000,- aan het bedrijf FactoryLab uit Zwijndrecht. FactoryLab gebruikt de subsidie voor een onderzoek naar de haalbaarheid van een 'Smart Fender Systeem' dat havengebieden kan helpen bij het effectief en veilig gebruik van aanmeerlocaties.

Het bedrijf zelf investeert € 39.500,- in het project. De adviescommissie van het MKB-katalysatorfonds noemt het project 'vernieuwend en duurzaam'. Als de ontwikkeling van het systeem haalbaar blijkt, levert dat volgens de Adviescommissie economisch voordeel op voor de regio.

Eenvoudig controleren op afstand
Havens maken bij hun aanlegplaatsen gebruik van grote rubberen 'fenders' om te voorkomen dat afmerende schepen schade veroorzaken aan de kade. FactoryLab wil deze fenders voorzien van sensoren die onder meer schade, de staat van onderhoud en de bezetting (ligt er een schip?) kunnen meten. De informatie die zo wordt verkregen, is direct zichtbaar voor de beheerder. Die kan daardoor bijvoorbeeld snel ingrijpen bij schade en beter bepalen wanneer onderhoud nodig is. Dat zorgt voor een veilige werkomgeving en bespaart ook kosten omdat er minder 'downtime' is. Uiteindelijk zal dat leiden tot goedkopere en efficiëntere ligplaatsen.

Nog veel vragen
Net zoals met veel innovatieve projecten zijn er nog veel vragen die beantwoord moeten worden. Daarbij gaat het om technische vragen, zoals 'met welk type sensoren verkrijgen we de juiste informatie?' en 'kan het systeem werken op zonne-energie?'. Daarnaast zijn er ook juridische vragen (aan welke wettelijke eisen en moet het product voldoen?) en economische vragen (hoeveel besparing levert het systeem in de praktijk op?). Gertjan Strietman van FactoryLab: "Wij geloven dat de ontwikkeling van de Smart Fender zal bijdragen aan het gehele SmartPortSystems programma. De reeds bestaande vraag uit de markt en de bereidheid van de Haven van Rotterdam om als testlocatie op te treden, bevestigen dat dit een succes kan worden. Daarom investeren we zelf flink in dit project. De subsidie van het MKB-katalysatorfonds geeft ons daarbij extra wind in de rug."

Winst voor de regio 
FactoryLab is gevestigd in Zwijndrecht, werkt nauw samen met zusterbedrijf Straatman Machinefabriek in Zwijndrecht en een reeks aan toeleveranciers in de regio. Met een Smart Fender Systeem kan FactoryLab straks beter concurreren op de internationale fendermarkt, wat zich ook zal vertalen in meer werkgelegenheid in de regio. Wethouder Robert Kreukniet: "We zeggen het misschien niet vaak genoeg hardop, maar we zijn als gemeente, als regio enorm trots op dit soort innovatieve bedrijven die voorop durven te lopen in een sterk concurrerende wereldwijde markt. Het is dan ook mooi dat wij op de door MKB-Nederland uitgeroepen "dag van de ondernemer" als Regio dit bedrijf met deze subsidie kunnen ondersteunen"

MKB-katalysatorfonds Drechtsteden
Het MKB-katalysatorfonds Drechtsteden is, in het kader van de regionale 'investeringsstrategie maritieme topregio', gecreëerd door de regionale overheid om te investeren in de innovatiekracht van de regio en zo de ambities van ‘Samen Stad aan het Water, Samen Maritieme Topregio’ kracht bij te zetten. Het fonds levert niet alleen een bijdrage aan vroege fase financiering voor innovaties van regionale MKB-bedrijven door cofinanciering, maar draagt hieraan ook bij door het ontsluiten van relevante netwerken en het bieden van faciliteiten. Om die reden is het fonds ondergebracht bij de Duurzaamheidsfabriek, waar bedrijfsleven, onderwijs en overheid samenwerken aan innovatie op het terrein van duurzaamheid, maritieme techniek en energie.

Deze activiteit vindt plaats op de Dag van de Ondernemer, een initiatief van MKB-Nederland.  Op deze dag bedanken we ondernemers voor hun lef en doorzettingsvermogen en vieren we het ondernemerschap. Ondernemers zijn immers van ongekende waarde voor ons land. Zij verdienen het om in het zonnetje te worden gezet. Vanaf dit jaar roept MKB-Nederland elke derde vrijdag van november uit tot Dag van de Ondernemer.

Wethouder Kreukniet feliciteert Gertjan Strietman van FactoryLab

Wethouder Kreukniet en Gertjan Strietman