Jan Kruisinga overleden

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden op donderdag 14 mei van Jan Kruisinga, voorzitter van de Dorpsraad van Heerjansdam.

Jan was sinds 2006 lid van de Dorpsraad Heerjansdam en werd snel daarna voorzitter. Hij was zeer begaan met de inwoners van Heerjansdam en zette zich actief in voor de vrijwilligers.

Vanaf 2005 maakte hij deel uit van de CDA fractie in Zwijndrecht. Met veel vakkennis heeft hij de fractie ondersteund in verschillende politieke vraagstukken. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 kreeg hij genoeg voorkeurstemmen om zitting te nemen in de gemeenteraad, maar hij stond zijn raadszetel af aan een jongere partijgenoot.

Als binnenvaartondernemer zette hij zich op tal van terreinen in voor de binnenvaart en maakte hij sinds 2007 deel uit van het hoofdbestuur van Koninklijke Schuttevaer.

Op 23 april j.l. kreeg hij ‘De Heugel’ als onderscheiding uitgereikt vanwege zijn grote inzet voor de Zwijndrechtse gemeenschap.

Wij verliezen in hem een zeer betrokken en actieve voorzitter van de Dorpsraad.

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn vrouw en kinderen en naaste familieleden.

Gemeenteraad, burgemeester en wethouders
Gemeente Zwijndrecht