Gemeenteraad akkoord met instelling gemeentebreed Ondernemersfonds

Op de raadsavond van dinsdag 17 november heeft de raad ingestemd met het instellen van een gemeentebreed Ondernemersfonds. Vanaf 1 januari wordt de OZB-belasting op niet-woningen verhoogd en de opbrengst gestort in een fonds vóór ondernemers, dóór ondernemers.

Het Ondernemersfonds biedt de financiële mogelijkheid voor ondernemers om in georganiseerd verband collectieve taken te financieren. Niet alleen commerciële bedrijven, winkels en horeca doen mee, maar ook non-profitondernemingen als onderwijs en zorg. Als activiteiten kan gedacht worden aan bijvoorbeeld parkmanagement op de bedrijventerreinen, promotie van winkelgebieden en lobbytaken. De bedrijven kunnen zo gezamenlijk investeren ter bevordering van het vestigingsklimaat en de economische ontwikkeling van Zwijndrecht.

In de afgelopen maanden heeft een regiegroep van ondernemers uit allerlei verschillende sectoren en gebieden nagedacht over de mogelijke invulling van een dergelijk fonds. In dit najaar en het eerste kwartaal van 2016 wordt concreet toegewerkt naar de oprichting van een Stichting Ondernemersfonds Zwijndrecht, die namens de ondernemers de opbrengst zal beheren. Daarnaast wordt, in overleg met de ondernemers, gewerkt aan de indeling van de gemeente in zogeheten trekkingsgebieden, waarbinnen ondernemers zich kunnen organiseren om de financiële middelen daadwerkelijk te benutten. De Zwijndrechtse ondernemers worden in dit proces nadrukkelijk betrokken: het Ondernemersfonds is immers vóór ondernemers, dóór ondernemers.

Binnenkort zal de website over het Zwijndrechtse Ondernemersfonds online gaan, waarop alle informatie te raadplegen is.

Voor vragen, opmerkingen en meer informatie kunt u contact opnemen met Floor Dil: f.dil@zwijndrecht.nl of 078-7703673.