Corona - hulp voor ondernemers

Het coronavirus verspreidt zich door Nederland en heeft flinke impact op het openbare leven. In dit artikel leest u wat de ontwikkelingen zijn rondom het coronavirus en wat u zelf kunt doen om verspreiding van het virus te voorkomen. Dit artikel wordt steeds bijgehouden met de laatste, nieuwe ontwikkelingen.

Lockdown verder aangescherpt vanwege zorgen om nieuwe virusvarianten

Premier Rutte en minister de Jonge kondigden in een persconferentie vanmiddag extra maatregelen aan, waaronder een avondklok. ‘De extra maatregelen helpen om ons leven stap voor stap terug te krijgen, maar eerst moeten we ons nog een keer schrap zetten. De Britse variant krijgt steeds meer voet op Hollandse bodem. De waarschuwing voor de derde golf moeten we serieus nemen. We moeten er alles aan doen om het aantal besmettingen te verlagen en de derde golf vooruit te schuiven. De avondklok is een heftige maatregel. Niemand staat te juichen bij een avondklok, maar we moeten dit met elkaar doen en elkaar daarin stimuleren. Door nu extra maatregelen te treffen, kunnen we eerder perspectief bieden.’

Of en wanneer de avondklok er komt weten we na het kamerdebat morgen. De premier wil en kan dit besluit niet nemen zonder parlementaire steun. Meer informatie hierover volgt zodra het bekend is.

Bovendien scherpt het kabinet het advies voor bezoek aan: ontvang maximaal één persoon van 13 jaar of ouder per dag en ga maximaal één keer per dag ergens op bezoek. Ook worden extra beperkingen ingevoerd om het aantal internationale reisbewegingen tegen te gaan.

Het doel is om het huidige besmettingsniveau te verlagen, verspreiding van de huidige en nieuwe varianten van het virus te vertragen en ervoor te zorgen dat de nieuwe varianten zo min mogelijk ons land binnen komen. Zo kunnen we het moment dat de nieuwe varianten van het virus de overhand krijgen zo veel mogelijk uitstellen. Dat is van groot belang om ervoor te zorgen dat ziekenhuizen de komende maanden ruimte houden voor coronapatiënten en zodat andere medische zorg zoveel mogelijk door kan blijven gaan. Want we willen niet over een paar weken terugkijken op dit moment en constateren dat we onvoldoende hebben gedaan.

Lees welke maatregelen gelden in een kort overzicht.

Lees de uitbreide toelichting op de nieuwe maatregelen via Rijksoverheid.nl.

Houd vol

Premier Rutte: ‘We komen hier samen doorheen. Door ons aan de regels te houden en elkaar te blijven helpen en ondersteunen. Gelukkig zien we overal in Nederland prachtige initiatieven. Houd dat vol.’ 

Gesloten tijdens de lockdown

Alleen supermarkten, bakkers, slagers en andere winkels waar levensmiddelen worden verkocht, blijven open, net als apotheken, drogisterijen en tankstations. De weekmarkt gaat in Zwijndrecht door met alleen primaire levensmiddelen. 

Kledingwinkels, schoenenwinkels, sieradenwinkels en overige winkels zijn dicht. Musea, theaters en bioscopen, pretparken en dierentuinen, casino’s en sauna’s, accommodaties voor binnensport, horeca en horecavoorzieningen van hotels zijn dicht. Dit betekent bijvoorbeeld voor Zwijndrecht dat de Kiboe-hoeve dicht is. Bibliotheken gaan dicht, maar het is nog wel toegestaan om boeken te reserveren en af te halen. Buurthuizen kunnen beperkt open blijven voor kwetsbare personen. Contactberoepen zoals bijvoorbeeld kappers en nagelstylisten zijn gesloten. Alleen (para-)medische contactberoepen mogen hun werk uitvoeren. Op www.rijksoverheid.nl/coronavirus vindt u een complete lijst met winkels die open of gesloten zijn en een lijst met contactberoepen die hun werk wel/niet mogen uitvoeren.

Tijdelijke wet vervangt noodverordening

Sinds 1 december is de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (Twm) in werking getreden. Deze wet heeft als doel om de coronamaatregelen een wettelijke basis te bieden en deze democratisch te verankeren. In de tijdelijke regeling maatregelen covid-19 (een invulling van de Twm) zijn de maatregelen overgenomen, zoals de maximale groepsgrootte en het houden van 1,5meter afstand, die eerder in regionale noodverordeningen werden vastgelegd.

Met de invoering van de wet is het niet meer nodig dat er regionale noodverordeningen zijn; daarom heeft de voorzitter van de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid de noodverordening ingetrokken. Met de intrekking van de noodverordening komen ook alle op de noodverordening gebaseerde besluiten, zoals aanwijsbesluiten om gebieden in verband met drukte snel af te kunnen sluiten, te vervallen.

Regelingen voor ondernemers

De overheid heeft inmiddels meerdere regelingen opgetuigd om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Met de regelingen kun je bijvoorbeeld inkomensondersteuning krijgen of tegemoetkoming in je loonkosten. Andere regelingen maken het makkelijker om aan krediet te komen. Het eerste pakket liep eind mei af, het tweede pakket liep tot eind september. Tot eind juni 2021 is het derde steunpakket van kracht. De KVK heeft een helder overzicht op welke regelingen je aanspraak kunt maken.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers staat open voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp'ers, die in de knel komen door de coronacrisis. Ontvangt u op dit moment een uitkering in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo-uitkering)? Deze uitkering vult uw inkomen uit uw bedrijf of zelfstandig beroep maximaal 3 maanden aan tot het sociaal minimum. U kunt een verlenging van de Tozo-uitkering aanvragen. Lees verder >>

KVK Stappenplan voor regelingen

Kijkt op regelingen en stappenplannen op kvk.nl voor een helpende hand bij het vinden van de juiste regelingen voor uw bedrijf. Ook kunt u bijvoorbeeld de Zwaar weer routewijzer gebruiken. De routewijzer maakt voor u inzichtelijk hoe uw bedrijf ervoor staat en wat mogelijke vervolgstappen zijn. Voor een persoonlijk gesprek is het KVK Adviesteam 'Zwaar weer' te bereiken op 0800 21 17. Adviseurs bieden een luisterend oor en een eerste advies. Indien nodig verwijzen zij u door naar de best passende partij die verder hulp kan bieden.

Tijdelijke regeling inkomensondersteuning (BBZ) voor zzp'ers en (klein) ondernemers in de Drechtsteden

Bent u zzp'er of (kleine) ondernemer in de Drechtsteden en heeft u als gevolg van de coronacrisis direct inkomensondersteuning nodig? Voor u is er de tijdelijke regeling BBZ. Voor een aanvraag kunt u terecht bij twee instanties, namelijk: de Sociale Dienst Drechtsteden of het Regionaal Bureau Zelfstandigen

Veelgestelde vragen

Voor een overzicht van veelgestelde vragen voor ondernemers kijkt u op de website van de Rijksoverheid of de KVK.

Vragen en contact gemeente Zwijndrecht

Via de verschillende brancheorganisaties en onze lokale ondernemersverenigingen wordt al veel informatie verstrekt. Mocht u echter vragen hebben die betrekking hebben op ondernemen in Zwijndrecht kunt u contact opnemen met Zwijndrecht Onderneemt:

Eerdere berichtgeving

Nieuwsbericht 12 januari 

Lockdown verlengd t/m tenminste 9 februari

Het aantal Nederlanders dat besmet raakt met het coronavirus neemt licht af. Dat betekent dat de lockdown enig effect heeft. Onze volgende taak is om de dagelijkse besmettingen nog veel verder en sneller te laten dalen, zodat ook het aantal patiënten met corona in de ziekenhuizen en op de intensive care daalt. Daarom heeft het kabinet besloten dat Nederland tenminste tot en met 9 februari in lockdown blijft.  

‘Bijna iedereen zal begrijpen dat we geen andere keuze hadden, omdat de cijfers niet snel genoeg dalen en we inmiddels ook te maken hebben met de Britse coronavariant’, licht premier Rutte toe. ‘Over die variant maken we ons grote zorgen. De beelden uit Londen en Ierland zijn alarmerend en dat is nog zwak uitgedrukt. Geen verrassend besluit dus, maar wel een enorme tegenvaller. En voor veel mensen ook een ongelooflijk lastige boodschap.’ De premier begrijpt ook dat de maatregelen steeds moeilijker zijn vol te houden, en dat is ook begrijpelijk. En toch: we moeten doorzetten. We weten dat met het vaccin licht aan het eind van de tunnel is.’ 

De rol van het vaccin

De eerste Nederlanders zijn inmiddels gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat betekent dat we aan het begin staan van een nieuwe fase in deze crisis. Maar dit betekent helaas nog niet dat we de maatregelen los kunnen laten. ‘Natuurlijk snappen we dat het nu verleidelijk is om te denken: de eerste prikken zijn gezet, we zijn er bijna. Maar een ‘we zijn er bijna’-gevoel kunnen we ons nog lang niet veroorloven’, aldus minister De Jonge. De meeste mensen zijn nog wel vatbaar voor het virus, en veel mensen in de samenleving zijn nog besmettelijk. Daarom zijn maatregelen onverkort nodig om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Pas als het overgrote deel van Nederland gevaccineerd is, kunnen we de basisregels loslaten. ‘Dit is nog niet het einde van de crisis. Dit is wel het begin van het einde. Maar juist nu de zorg zo onder druk staat, er een nieuwe variant van het virus rond gaat, moet we nog beter op onze tellen passen,’ besluit minister De Jonge. 

Op de website van de Rijksoverheid vind je alle maatregelen die tenminste tot en met 9 februari gelden. Op 2 februari beoordeelt het kabinet welke maatregelen na 9 februari nodig zijn. 

Nieuwsbericht 17 november 

Het aantal coronabesmettingen daalt. Premier Rutte gaf in de persconferentie op 17 november aan dat de cijfers nog steeds te hoog zijn, maar de trend is dalend. De cijfers laten zien dat de maatregelen werken, of beter gezegd, dat ons gedrag werkt. We moeten volhouden en een tandje bijzettenEr gloort licht voorzichtig licht aan het eind van de tunnel, maar we moeten de tanden nog even op elkaar houden”. Daarom is het van belang dat we de gedeeltelijke lockdown voortzetten. We gaan daarom terug naar het maatregelenpakket van twee weken geleden. 

Onder meer musea, theaters, zwembaden en pretparken kunnen na een sluiting van 2 weken weer open en we hebben meer mogelijkheden om te sporten. Mensen mogen per dag weer maximaal 3 mensen thuis ontvangen en met maximaal 4 mensen in groepsverband buiten zijn. Tegelijk blijft de gedeeltelijke lockdown in stand. We blijven het aantal contactmomenten en reisbewegingen beperken. We blijven de basisregels toepassen. Het advies blijft om tot medio januari niet naar het buitenland te reizen, tenzij strikt noodzakelijk. Om het aantal keren dat mensen in contact met elkaar komen te beperken, blijven evenementen verboden en is een algehele sluiting van de horeca. 

Lees meer over de maatregelen >>

Nieuwsbericht 14 oktober

Aangescherpte maatregelen tegen coronavirus

Nederland gaat naar een gedeeltelijke lockdown. Dat vertelde premier Rutte op de persconferentie van 13 oktober. “De maatregelen gaan ook pijn doen, maar het is de enige manier om het aantal besmettingen omlaag te krijgen.” Deze maatregelen nemen we door op die plaatsen in te grijpen waar het risico op overdracht van het virus het grootst is. Door het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken, mensen te ondersteunen bij het kunnen naleven van de basisregels en striktere handhaving. De maatregelen gaan 14 oktober om 22.00 uur in.

Er staat de komende weken veel op het spel. De Jonge: “Dit is belangrijk: minder bijeenkomen, minder bewegingen, minder contactmomenten. Vanzelfsprekend houden we 1,5 meter afstand tot anderen en blijven we de basisregels volgen. Als je klachten hebt, laat je je testen, blijf je thuis tot je de testuitslag hebt, en bij een positieve testuitslag blijf je ook thuis. Daarmee kan het allergrootste deel van de besmettingen worden voorkomen. Dat is de gezamenlijke taak waar we voor staan.”

“De feiten liegen niet: we moeten strenger voor onszelf zijn en strenger op ons eigen gedrag,” dat vertelde premier Rutte op de persconferentie van 13 oktober.?”De maatregelen gaan ook pijn doen, maar het is de enige manier. Het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuisopnames stijgt nog steeds.”

Routekaart

Het kabinet heeft een routekaart gepresenteerd waarmee het duidelijk wordt hoe het de komende tijd de verspreiding van het coronavirus wil aanpakken. In de routekaart wordt onderscheid gemaakt tussen vier risiconiveaus: waakzaam, zorgelijk, ernstig en zeer ernstig. Daarbij staan de maatregelen per niveau die in elk geval genomen worden en welke maatregelen worden overwogen. “We zitten op die routekaart op het hoogste niveau: zeer ernstig”, zegt De Jonge. “We zullen dit vier weken vol moeten houden, maar we maken over twee weken de balans op. Als het dan nog niet goed genoeg is, dan is een totale lockdown onvermijdelijk. Maar dat zou niet nodig moeten zijn; we hebben het zelf in de hand.”

De maatregelen

Het dagelijks leven:

 • Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan.
 • Draag een mondkapje in de publieke binnenruimtes en in het OV.
 • In het VO, MBO en HO draagt iedereen een mondkapje buiten de les.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden sluiten de deuren. Afhalen blijft wel mogelijk.
  • Uitgezonderd zijn:
   • hotels voor hotelgasten
   • uitvaartcentra
   • luchthavens voorbij de security check
 • Locaties met een gecombineerde functie sluiten het deel met horecafunctie.
 • Winkels in de detailhandel sluiten uiterlijk om 20:00 uur. Koopavonden worden afgeschaft.
 • Levensmiddelenwinkels mogen wel later openblijven.
 • Tussen 20.00 uur en 7.00 uur wordt er geen alcohol of softdrugs meer verkocht of bezorgd.
 • Het is niet toegestaan om tussen 20.00 uur en 7.00 uur alcohol of softdrugs op zak te hebben of te nuttigen in de openbare ruimte.
 • Evenementen zijn verboden, met uitzondering van:
  • Markten voor levensmiddelen;
  • Beurzen en congressen;
  • Bioscopen en theaters;
  • Wedstrijden;
  • Betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de wet openbare manifestaties.
 • In de detailhandel worden afspraken gemaakt over strikte naleving van de protocollen. Als het te druk wordt, of de basisregels worden niet nageleefd kan (een deel van) een locatie gesloten worden. De handhaving wordt aangescherpt.
 • Op zogenaamde doorstroomlocaties (bijv. monumenten, bibliotheken en musea) geldt dat bezoek moet plaatsvinden op basis van een reservering per tijdvak m.u.v. detailhandel en markten voor levensmiddelen.
Nieuwsbericht persconferentie 28 september

Aangescherpte maatregelen tegen coronavirus

Tijdens de landelijke persconferentie van 28 september kondigden premier Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nieuwe maatregelen aan om de verspreiding van het coronavirus terug te dringen. De nieuwe landelijke maatregelen gelden vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur en zijn tenminste voor de komende drie weken van kracht.

Reden voor het invoeren van nieuwe landelijke regels zijn de oplaaiende besmettingen in heel Nederland en hebben als doel verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De extra maatregelen moeten de kans op grote drukte verkleinen en het aantal sociale contactmomenten tussen mensen beperken, zonder daarmee de maatschappij en economie op slot te doen.

We zien vooral dat de besmettingen aanzienlijk stijgen onder jongeren en jong volwassenen én dat nu ook de ouders daardoor besmet raken met het coronavirus. De weg van jongeren naar ouderen en kwetsbaren wordt daardoor korter. We zijn nu op het moment dat we er samen nog voor kunnen zorgen dat we de ouderen en de kwetsbaren beschermen. Nieuwe maatregelen zijn er voor zowel binnen- als buitenshuis en richten zich onder andere op de horeca, de sportsector, het werk en het (openbaar) vervoer. Daarnaast gelden er ook nieuwe regels voor de thuissituatie (gezelschapsgrootte) en het uitoefenen van contactberoepen.

Heeft u als ondernemer vragen over de coronamaatregelen in de regio Drechtsteden?

Op de website van de veiligheidsregio www.zhzveilig.nl kunt u de meest actuele informatie vinden over de maatregelen in onze regio. Voor vragen over de coronamaatregelen in onze regio kunt u contact opnemen met de helpdesk van de veiligheidsregio via telefoonnummer 088 – 636 5200.

De regels voor binnen en buiten

Regels voor binnen:

 • Thuiswerken blijft de norm, tenzij het écht niet kan. Als er in een werksituatie toch een besmetting plaatsvindt, kan de werklocatie 14 dagen worden gesloten.
 • Bezoek in de eigen woning, in de tuin of op het balkon is beperkt met 3 gasten. Dit geldt naast het eigen huishouden en exclusief kinderen tot en met 12 jaar.
 • In andere gebouwen dan de eigen woning geldt dat er met maximaal 4 personen een gezelschap mag worden gevormd. Kinderen tot en met 12 jaar tellen hierbij niet mee. Dat betekent dat er voor 1 huishouden of maximaal 4 personen, exclusief kinderen, een reservering bij een bioscoop of restaurant kan worden gemaakt.
 • Het aantal personen per ruimte wordt beperkt tot 30.
 • Eet- en drinkgelegenheden hebben tot 21.00 uur inloop, om 22.00 uur is de zaak gesloten.
 • Sportkantines zijn gesloten.
 • In de horeca is het verplicht bezoekers te vragen zich te registreren. Dit in verband met het uitvoeren van een bron- en contactonderzoek (BCO) door de GGD bij een besmetting.
 • Bij binnenruimtes met een doorstroom van bezoekers, zoals bij monumenten, bibliotheken en musea, dient een bezoek plaats te vinden op basis van een reservering per tijdvak. Een uitzondering geldt voor de detailhandel en markten. Hierover vindt overleg plaats met onder meer de culturele sector.
 • Voor doorstroomlocaties, met uitzondering van de detailhandel en markten, wordt door de Veiligheidsregio in overleg met de locatie, het aantal tegelijkertijd toe te laten bezoekers bepaald, daarbij rekening houdend met de oppervlakte van de locatie én het garanderen van de 1,5 meter afstand.
 • De detailhandel moet een deurbeleid voeren om ervoor te zorgen dat personen 1,5 meter afstand houden. In overleg met de brancheorganisaties wordt, op basis van de lokale situatie, invulling gegeven aan de verplichting voor grotere winkels in de levensmiddelenbranche om 2 keer per dag een uur alleen voor ouderen en kwetsbare mensen open te zijn.
 • Mensen met een contactberoep moeten klanten vragen zich te registreren.

Regels voor buiten:

 • Voor activiteiten buiten, waar geen continue doorstroming van mensen is, geldt een maximum van 40 personen. Dit is inclusief kinderen tot en met 12 jaar en exclusief personeel.
 • Is er buiten wel een continue doorstroming van personen, zoals in dierenparken of op markten, dan geldt er een norm voor het aantal bezoekers per vierkante meter.
 • Sportwedstrijden, zowel amateur als professioneel, vinden plaats zonder publiek.
 • Het advies is het aantal reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken.

Uitzonderingen op de regels

Naast de bovengenoemde maatregelen zijn er ook enkele uitzonderingen met betrekking tot het nieuwe maximum aantal personen dat is toegestaan in binnenruimtes en bij activiteiten in de buitenlucht. Daarnaast zijn er ook uitzonderingen op de horecastop, de registratieplicht voor contactberoepen en voor de nieuwe maximum gezelschapsgrootte.

Uitzondering op het nieuwe maximum aantal toegestane personen in binnenruimtes (30) en buitenlocaties (40):

 • Personen bij een uitvaart.
 • Samenkomsten in een gebouw die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties met ten hoogste 100 personen per zelfstandige ruimte.
 • Betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties.
 • Personen die in gemeenschap met anderen godsdienst of levensovertuiging belijden.
 • De vergaderingen van de Staten-Generaal of van een commissie daaruit (in de desbetreffende veiligheidsregio), van de gemeenteraad, provinciale staten en het algemeen bestuur van een waterschap, of van een door deze organen ingestelde commissie, en andere wettelijk verplichte bijeenkomsten.
 • Een bijeenkomst van een internationale organisatie, die gevestigd is op het grondgebied van het Koninkrijk, of van een verdragspartij van een verdrag waarbij het Koninkrijk partij is.
 • Detailhandel, markten, bibliotheken, musea, monumenten, presentatie-instellingen, dierentuinen, pretparken, kermissen, en daarbij vergelijkbare samenkomsten waarbij sprake is van doorstroom van bezoekers. Hierbij gelden twee voorwaarden voor de uitzondering van deze groep:
  • Detailhandel moet deurbeleid voeren om ervoor te zorgen dat personen 1,5 meter afstand houden en venstertijden invoeren voor kwetsbaren (vast te leggen in de aanwijzing en uit te werken in sectorprotocollen).
  • Veiligheidsregio’s bepalen na overleg met doorstroomlocaties m.u.v. detailhandel en markten, per locatie het maximum aantal tegelijkertijd toe te laten bezoekers, daarbij rekening houdend met oppervlakte van de locatie én kunnen garanderen van met name 1,5 meter afstand.
 • Onderwijsinstellingen, trainingsinstellingen en kinderopvang.
 • Openbaar vervoer en overig bedrijfsmatig personenvervoer (geen rondvaartboten e.d.).
 • Sportgelegenheden.
 • Jeugdverenigingen 0 tot 18 (bv. scouting, cultuur en kunst).
 • Luchthavens.

Ontheffing van maximum 30 personen per zaal voor gebouwen van groot belang:

 • De Veiligheidsregio kan een ontheffing verlenen voor panden die van groot belang zijn.

Uitzonderingen op de nieuwe maximum gezelschapsgrootte (4 personen):

 • Mensen uit een gezamenlijk huishouden.
 • Kinderen t/m 12 jaar.
 • Persoon die in gemeenschap met anderen godsdienst of levensovertuiging belijdt.
 • Vergadering of betoging Wet openbare manifestaties.
 • Vergaderingen Staten-Generaal, gemeenteraad, provinciale staten, algemeen bestuur waterschap of commissies daaruit.
 • Bijeenkomst internationale organisatie of verdragspartij.
 • Personen bij een uitvaart.
 • Personen die theater, dans, sport of muziek in de vorm van culturele uiting beoefenen;
 • Beroep, bedrijf of vereniging.
 • N.B. studenten en leerlingen vormen in het onderwijs geen gezelschap.

 Uitzondering op de horecastop (laatste inloop 21:00, 22:00 zaak gesloten):

 • Er geldt een uitzondering voor de horeca aan de airside (na douane) van luchthavens.

 Uitzondering op registratieplicht beoefenaars contactberoepen:

 • Deze verplichting geldt niet voor beroepen waarvoor de registratieplicht het uitoefenen van het beroep, of de veiligheid of welzijn van betrokkenen in de weg zou staan. Bijvoorbeeld voor zorgverleners, handhavers, opsporingsambtenaren.

Aanvullende afspraken

Er zullen afspraken worden gemaakt met brancheorganisaties over striktere naleving van bestaande protocollen en de GGD neemt contact op met instellingen in de ouderenzorg over extra maatregelen, zodat mensen met een kwetsbare gezondheid goed worden beschermd. Het gaat hier over beschermingsmiddelen, testen, contact en het ontvangen van bezoek.

 

Berichtgeving augustus/september 2020

2e golf voorkomen

Het coronavirus is bezig aan een gevaarlijke opmars. We dreigen de winst te verspelen.” Met deze woorden zette Premier Rutte de toon voor de persconferentie van 6 augustus. Hij benadrukt hoe belangrijk het is om ons aan de maatregelen te houden. Bij klachten: blijf thuis en laat je testen. Houd altijd afstand, was je handen stuk, werk zo veel mogelijk thuis en vermijd drukte.

Rutte kondigde een aantal nieuwe landelijke maatregelen aan.

Vanaf 10 augustus gaan de volgende maatregelen in:

Introducties door onderwijsinstellingen en studentenverenigingen:

 • Studieverenigingen en studentensportverenigingen mogen geen fysieke activiteiten organiseren als die nodig zijn voor de introductie van de studie of sport.
 • De voorzitter van de Veiligheidsregio kan wel onder bepaalde voorwaarden een ontheffing verlenen aan onderwijsinstellingen, studentenverenigingen of studentensportverenigingen als zij voor introductieactieviteiten fysieke bijeenkomsten willen organiseren.

Horeca: contactgegevens achterlaten

De horeca moet binnen én buiten blijven werken met reservering (van tevoren of aan de deur), een gezondheidscheck en het toekennen van een vaste zitplaats (placering) aan een tafel of aan de bar. Voortaan worden alle bezoekers ook gevraagd zich te registreren. Bezoekers laten naam en contactgegevens achter zodat de GGD contact kan opnemen bij een besmetting die verband houdt met de horecagelegenheid.

Recreatieve instellingen: sluiting bij besmetting

Blijkt uit het bron- en contactonderzoek van de GGD, dat een recreatieve instelling (zoals horecaondernemingen en pretparken) de bron is van meerdere besmettingen, dan wordt de instelling gesloten. De voorzitter van de veiligheidsregio kan de instelling voor max. 14 dagen sluiten.

Teststraat op Schiphol en andere locaties

Op Schiphol – en mogelijk later ook op andere locaties – komt een teststraat voor reizigers uit risicogebieden. Bij aankomst in Nederland laten reizigers uit oranje gebieden zich testen en zij gaan thuis in quarantaine. Wie zich niet laat testen bij aankomst, gaat 14 dagen in thuisquarantaine.

Regionale en lokale maatregelen

Voorzitters van veiligheidsregio’s krijgen nieuwe bevoegdheden om verschillende lokale en/of regionale maatregelen toe te passen en zo lokale uitbraken van het virus te voorkomen of tegen te gaan. Deze maatregelen kunnen ook landelijk ingevoerd worden als dit nodig blijkt. Het gaat om:

 • Grootschalige samenkomsten verbieden, zoals de aanwezigheid van publiek bij sportwedstijden weren;
 • Openingstijden voor horeca en nachtwinkels beperken.

Daarnaast hadden zij ook al een aantal andere bevoegdheden voor regionale maatregelen, zoals:

 • Het invoeren van eenrichtingsverkeer in winkelstraten;
 • Gedragsmaatregelen nemen zoals een mondkapjesplicht in bepaalde gebieden;
 • Locaties of parkeergelegenheden afsluiten.

Noodverordening 10 augustus

Vanaf 10 augustus geldt een nieuwe noodverordening. Deze noodverordening vervangt de versie van 15 juli en geeft veiligheidsregio’s meer bevoegdheden om lokaal en regionaal maatregelen te nemen om uitbraken tegen te gaan of in te perken. Ook landelijke regels zijn aangescherpt. De noodverordening en een samenvatting van de aangescherpte regels vind je in dit bericht.

Bekijk de noodverordening

Berichtgeving tot en met juli 2020

TOFA-regeling

Met de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) regeling kunnen flexwerkers die aan de voorwaarden voldoen een maandelijkse tegemoetkoming krijgen van €550 bruto over de maanden maart, april en mei. Rond 22 juni gaat hij in. De overheid heeft een pakket regelingen opgetuigd om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Met deze regelingen kun je bijvoorbeeld inkomensondersteuning krijgen, of tegemoetkoming in je loonkosten. Ook maken de regelingen het makkelijker om aan krediet te komen. Het eerste pakket loopt eind mei af, het tweede pakket loopt tot 1 oktober. Bekijk hier op welke regelingen je aanspraak kunt maken.

Gemeentelijke belastingen – bijzonder uitstel van betaling

De gemeente biedt ondernemers, ZZP-ers, verenigingen en stichtingen de mogelijkheid om een aangepaste betaaltermijn aan te vragen voor de belastingaanslagen die eind februari 2020 zijn opgelegd en uiterlijk 30 april 2020 betaald moeten zijn. Meer informatie en het aanvraagformulier is te vinden op onze pagina: aangepaste betaaltermijn.

Wiens verantwoordelijkheid is het als mijn klant zich niet aan coronaregels houdt?

Help mijn klant houdt zich niet aan de regels. Wie is verantwoordelijk? Antwoord: Een boete wordt alleen gegeven wanneer jou te verwijten valt dat je je niet aan de afspraken houdt. Wanneer je je willens en weten niet aan de regels houdt kun je een boete krijgen. Deze boete kan oplopen tot 4.000 euro. Het is dus belangrijk dat jij je als ondernemers houdt aan de RIVM-regels en dat je het protocol van jouw branche volgt. Lees hier meer over de regels en voorwaarden.

Welke belastingmaatregelen zijn er in deze coronatijd?

De Belastingdienst heeft een aantal regelingen aangepast of nieuwe regelingen in het leven geroepen. Deze tijdelijke maatregelen zijn met name gericht op uitstel van betaling en versoepeling van voorwaarden. Ze verlichten zo jouw financiele lasten tijdens de coronaperiode.

NOW-regeling klaar, loketten bijna op (tegemoetkoming loonkosten)

Een van de maatregelen voor ondernemers in een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die nu omzetverlies lijden. De voorwaarden van deze Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) zijn bekend en de UWV streeft ernaar dat bedrijven vanaf 6 april een aanvraag kunnen indienen. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten. Kijk op de site van de Rijksoverheid voor meer informatie

Maatregelen Kabinet

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Op dinsdag 17 maart zijn er acht verschillende extra maatregelen bekend gemaakt. De maatregelen worden per direct of zo spoedig mogelijk ingevoerd:

1. Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (ministerie van SZW)

Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Hiervoor kunnen bij SZW per direct geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart. Op de website van het Ondernemersplein is meer informatie te vinden over werktijdverkorting. 

2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers/ZZP'ers (ministerie van SZW en gemeenten)

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage. Op de website van het Ondernemersplein is meer informatie te vinden over de bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers/ZZP'ers. 

3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)

Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.

4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (ministerie van EZK)

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO helpt EZK zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties, (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Het Kabinet committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is.

5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK)

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%.. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

6. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (ministerie van LNV)

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. Het kabinet streeft ernaar om deze tijdelijke verruiming van de BL spoedig open te kunnen stellen

7. Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector

Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting. Ook is het Rijk met de cultuursector in overleg om te kunnen aansluiten bij generieke maatregelen en eventuele verbijzondering indien dat nodig is.

8. Compensatieregeling getroffen sectoren (ministerie van EZK)

De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren in het bijzonder. Zoals bijvoorbeeld de (verplichte) sluiting van eet- en drinkgelegenheden en annuleringen in de reisbranche. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer het coronavirus achter de rug is. Het kabinet komt daarom met een compensatieregeling met passende maatregelen voor bedrijven in de genoemde sectoren. Deze wordt nu uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun.

9. Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is 1 van de 9 noodmaatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De TOGS is voor ondernemers die directe schade ondervinden van diverse kabinetsmaatregelen om het COVID-19 virus in te dammen. Gedupeerde ondernemers ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 om hun vaste lasten te kunnen betalen. De TOGS is aan te vragen via rvo.nl/tegemoetkomingcorona.

Noordverordening 1 juli 2020

Op woensdag 1 juli 2020 zijn een flink aantal coronamaatregelen versoepeld. Hiervoor is een nieuwe noodverordening opgesteld die de versie van 15 juni vervangt. De noodverordening geeft een regionale invulling aan de landelijk bepaalde regels en versoepelingen. De noodverordening is ook nodig om de maatregelen te kunnen handhaven. 

Download hier de noodverordening coronavirus Zuid-Holland Zuid van 1 juli en het bijbehorende aanwijzingsbesluit toezichthouders en het aanwijsbesluit toezichthouders vanuit de waterschappen.