Corona - hulp voor ondernemers

De ontwikkelingen rondom het coronavirus en de maatregelen die zijn genomen, hebben u als ondernemer keihard geraakt en hebben grote consequenties. Samen zetten we alles op alles om de verspreiding van het virus te beperken. De gezondheid van ons allemaal staat daarbij voorop. De gemeente begrijpt dat ondernemers veel vragen hebben en wil u zo goed mogelijk op de hoogte houden met de juiste en meest actuele informatie. Dit doen wij via social media en onze website. Indien u vragen heeft of goede suggesties dan vernemen wij die graag van u. Hieronder en in de kolommen hiernaast vindt u de belangrijkste informatie op een rij.

2e golf voorkomen

Het coronavirus is bezig aan een gevaarlijke opmars. We dreigen de winst te verspelen.” Met deze woorden zette Premier Rutte de toon voor de persconferentie van 6 augustus. Hij benadrukt hoe belangrijk het is om ons aan de maatregelen te houden. Bij klachten: blijf thuis en laat je testen. Houd altijd afstand, was je handen stuk, werk zo veel mogelijk thuis en vermijd drukte.

Rutte kondigde een aantal nieuwe landelijke maatregelen aan.

Vanaf 10 augustus gaan de volgende maatregelen in:

Introducties door onderwijsinstellingen en studentenverenigingen:

  • Studieverenigingen en studentensportverenigingen mogen geen fysieke activiteiten organiseren als die nodig zijn voor de introductie van de studie of sport.
  • De voorzitter van de Veiligheidsregio kan wel onder bepaalde voorwaarden een ontheffing verlenen aan onderwijsinstellingen, studentenverenigingen of studentensportverenigingen als zij voor introductieactieviteiten fysieke bijeenkomsten willen organiseren.

Horeca: contactgegevens achterlaten

De horeca moet binnen én buiten blijven werken met reservering (van tevoren of aan de deur), een gezondheidscheck en het toekennen van een vaste zitplaats (placering) aan een tafel of aan de bar. Voortaan worden alle bezoekers ook gevraagd zich te registreren. Bezoekers laten naam en contactgegevens achter zodat de GGD contact kan opnemen bij een besmetting die verband houdt met de horecagelegenheid.

Recreatieve instellingen: sluiting bij besmetting

Blijkt uit het bron- en contactonderzoek van de GGD, dat een recreatieve instelling (zoals horecaondernemingen en pretparken) de bron is van meerdere besmettingen, dan wordt de instelling gesloten. De voorzitter van de veiligheidsregio kan de instelling voor max. 14 dagen sluiten.

Teststraat op Schiphol en andere locaties

Op Schiphol – en mogelijk later ook op andere locaties – komt een teststraat voor reizigers uit risicogebieden. Bij aankomst in Nederland laten reizigers uit oranje gebieden zich testen en zij gaan thuis in quarantaine. Wie zich niet laat testen bij aankomst, gaat 14 dagen in thuisquarantaine.

Regionale en lokale maatregelen

Voorzitters van veiligheidsregio’s krijgen nieuwe bevoegdheden om verschillende lokale en/of regionale maatregelen toe te passen en zo lokale uitbraken van het virus te voorkomen of tegen te gaan. Deze maatregelen kunnen ook landelijk ingevoerd worden als dit nodig blijkt. Het gaat om:

  • Grootschalige samenkomsten verbieden, zoals de aanwezigheid van publiek bij sportwedstijden weren;
  • Openingstijden voor horeca en nachtwinkels beperken.

Daarnaast hadden zij ook al een aantal andere bevoegdheden voor regionale maatregelen, zoals:

  • Het invoeren van eenrichtingsverkeer in winkelstraten;
  • Gedragsmaatregelen nemen zoals een mondkapjesplicht in bepaalde gebieden;
  • Locaties of parkeergelegenheden afsluiten.

Noodverordening 10 augustus

Vanaf 10 augustus geldt een nieuwe noodverordening. Deze noodverordening vervangt de versie van 15 juli en geeft veiligheidsregio’s meer bevoegdheden om lokaal en regionaal maatregelen te nemen om uitbraken tegen te gaan of in te perken. Ook landelijke regels zijn aangescherpt. De noodverordening en een samenvatting van de aangescherpte regels vind je in dit bericht.

Bekijk de noodverordening

 

Tijdelijke regeling inkomensondersteuning (BBZ) voor zzp'ers en (klein) ondernemers in de Drechtsteden

Bent u zzp'er of (kleine) ondernemer in de Drechtsteden en heeft u als gevolg van de coronacrisis direct inkomensondersteuning nodig? Voor u is er de tijdelijke regeling BBZ. Voor een aanvraag kunt u terecht bij twee instanties, namelijk: de Sociale Dienst Drechtsteden of het Regionaal Bureau Zelfstandigen

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers staat open voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp'ers, die in de knel komen door de coronacrisis. Ontvangt u op dit moment een uitkering in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo-uitkering)? Deze uitkering vult uw inkomen uit uw bedrijf of zelfstandig beroep maximaal 3 maanden aan tot het sociaal minimum. U kunt een verlenging van de Tozo-uitkering aanvragen. Lees verder >>

Informatie voor de binnenvaart

Ondernemersklankbord helpt het MKB (tijdelijk gratis ivm coronacrisis)

Het Ondernemersklankbord (OKB) kan ondernemers helpen. Ze bieden niet alleen een luisterend oor maar staan de ondernemers in zwaar weer ook met raad en daad bij in het zoeken naar oplossingen. Stichting Ondernemersklankbord geeft onpartijdig advies. Onze adviseurs zijn oud-ondernemers met veel kennis en jarenlange ervaring die je vrijwillig bijstaan. Kijk voor meer informatie bij het Ondernemersklankbord. 

Winkeliers - richtlijnen voor verantwoord winkelen

De Rijksoverheid heeft de richtlijnen voor verantwoord winkelen gedeeld. De belangrijkste regels zijn: winkel zoveel mogelijk alleen, betaal zoveel mogelijk met pin/mobiel, houd 1,5 meter afstand en volg de aanwijzingen van het personeel op. Download hier de poster voor in de winkel en bekijk het protocol

Vragen en contact gemeente Zwijndrecht

Via de verschillende brancheorganisaties en onze lokale ondernemersverenigingen wordt al veel informatie verstrekt. Mocht u echter vragen hebben die betrekking hebben op ondernemen in Zwijndrecht kunt u contact opnemen met Zwijndrecht Onderneemt:

Eerdere berichtgeving

TOFA-regeling

Met de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) regeling kunnen flexwerkers die aan de voorwaarden voldoen een maandelijkse tegemoetkoming krijgen van €550 bruto over de maanden maart, april en mei. Rond 22 juni gaat hij in. De overheid heeft een pakket regelingen opgetuigd om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Met deze regelingen kun je bijvoorbeeld inkomensondersteuning krijgen, of tegemoetkoming in je loonkosten. Ook maken de regelingen het makkelijker om aan krediet te komen. Het eerste pakket loopt eind mei af, het tweede pakket loopt tot 1 oktober. Bekijk hier op welke regelingen je aanspraak kunt maken.

Gemeentelijke belastingen – bijzonder uitstel van betaling

De gemeente biedt ondernemers, ZZP-ers, verenigingen en stichtingen de mogelijkheid om een aangepaste betaaltermijn aan te vragen voor de belastingaanslagen die eind februari 2020 zijn opgelegd en uiterlijk 30 april 2020 betaald moeten zijn. Meer informatie en het aanvraagformulier is te vinden op onze pagina: aangepaste betaaltermijn.

Wiens verantwoordelijkheid is het als mijn klant zich niet aan coronaregels houdt?

Help mijn klant houdt zich niet aan de regels. Wie is verantwoordelijk? Antwoord: Een boete wordt alleen gegeven wanneer jou te verwijten valt dat je je niet aan de afspraken houdt. Wanneer je je willens en weten niet aan de regels houdt kun je een boete krijgen. Deze boete kan oplopen tot 4.000 euro. Het is dus belangrijk dat jij je als ondernemers houdt aan de RIVM-regels en dat je het protocol van jouw branche volgt. Lees hier meer over de regels en voorwaarden.

Welke belastingmaatregelen zijn er in deze coronatijd?

De Belastingdienst heeft een aantal regelingen aangepast of nieuwe regelingen in het leven geroepen. Deze tijdelijke maatregelen zijn met name gericht op uitstel van betaling en versoepeling van voorwaarden. Ze verlichten zo jouw financiele lasten tijdens de coronaperiode.

NOW-regeling klaar, loketten bijna op (tegemoetkoming loonkosten)

Een van de maatregelen voor ondernemers in een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die nu omzetverlies lijden. De voorwaarden van deze Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) zijn bekend en de UWV streeft ernaar dat bedrijven vanaf 6 april een aanvraag kunnen indienen. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten. Kijk op de site van de Rijksoverheid voor meer informatie

Maatregelen Kabinet

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Op dinsdag 17 maart zijn er acht verschillende extra maatregelen bekend gemaakt. De maatregelen worden per direct of zo spoedig mogelijk ingevoerd:

1. Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (ministerie van SZW)

Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Hiervoor kunnen bij SZW per direct geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart. Op de website van het Ondernemersplein is meer informatie te vinden over werktijdverkorting. 

2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers/ZZP'ers (ministerie van SZW en gemeenten)

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage. Op de website van het Ondernemersplein is meer informatie te vinden over de bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers/ZZP'ers. 

3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)

Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.

4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (ministerie van EZK)

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO helpt EZK zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties, (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Het Kabinet committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is.

5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK)

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%.. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

6. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (ministerie van LNV)

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. Het kabinet streeft ernaar om deze tijdelijke verruiming van de BL spoedig open te kunnen stellen

7. Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector

Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting. Ook is het Rijk met de cultuursector in overleg om te kunnen aansluiten bij generieke maatregelen en eventuele verbijzondering indien dat nodig is.

8. Compensatieregeling getroffen sectoren (ministerie van EZK)

De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren in het bijzonder. Zoals bijvoorbeeld de (verplichte) sluiting van eet- en drinkgelegenheden en annuleringen in de reisbranche. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer het coronavirus achter de rug is. Het kabinet komt daarom met een compensatieregeling met passende maatregelen voor bedrijven in de genoemde sectoren. Deze wordt nu uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun.

9. Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is 1 van de 9 noodmaatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De TOGS is voor ondernemers die directe schade ondervinden van diverse kabinetsmaatregelen om het COVID-19 virus in te dammen. Gedupeerde ondernemers ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 om hun vaste lasten te kunnen betalen. De TOGS is aan te vragen via rvo.nl/tegemoetkomingcorona.

Noordverordening 1 juli 2020

Op woensdag 1 juli 2020 zijn een flink aantal coronamaatregelen versoepeld. Hiervoor is een nieuwe noodverordening opgesteld die de versie van 15 juni vervangt. De noodverordening geeft een regionale invulling aan de landelijk bepaalde regels en versoepelingen. De noodverordening is ook nodig om de maatregelen te kunnen handhaven. 

Download hier de noodverordening coronavirus Zuid-Holland Zuid van 1 juli en het bijbehorende aanwijzingsbesluit toezichthouders en het aanwijsbesluit toezichthouders vanuit de waterschappen.