Economische agenda

Vanuit team Economie wordt gewerkt aan het verder versterken van de thema's uit het Raadsprogramma 2018-2022 en de uitvoering van de Economische Agenda 2016 – 2020. De economische agenda is in samenwerking met het bedrijfsleven opgesteld en richt zich op 4 opgaves; bereikbaarheid, energietransitie, binnenvaart en onderwijs & arbeidsmarkt.

Een belangrijke rol vervult team Economie als makelaars- en schakelfunctie tussen ondernemers onderling, tussen ondernemers en gemeente en tussen ondernemers en andere (overheids-)organisaties. Met proactieve bedrijfsbezoeken, netwerk- en kennisbijeenkomsten faciliteren zij verbinding tussen sectoren. Daarnaast koesteren en acquireren zij bedrijven en faciliteren zij kansrijke projecten. Alles gericht op het verder optimaliseren van het economisch klimaat van Zwijndrecht en de regio.

Zien is geloven

Zien is geloven. Daarom laten we zien waar Zwijndrecht mee bezig is! We etaleren geboekte successen en communiceren over de voortgang van de Economische Agenda. We laten ondernemers aan het woord over de Zwijndrechtse economie; waar zij mee bezig zijn, welke kansen zij zien en linken dit aan onze beleidsdoelen. In deze interactieve economische agenda zie je een overzicht van alle projecten en zijn een paar ondernemers aan het woord.