Corona - hulp voor ondernemers

De ontwikkelingen rondom het corona-virus en de maatregelen die genomen worden raken u als ondernemer keihard en hebben grote consequenties. Samen zetten we alles op alles om de verspreiding van het virus te beperken. De gezondheid van ons allemaal staat daarbij voorop. De gemeente begrijpt dat ondernemers veel vragen hebben en wil u zo goed mogelijk op de hoogte houden met de juiste en meest actuele informatie. Dit doen wij via social media en onze website. Indien u vragen heeft of goede suggesties dan vernemen wij die graag van u. Hieronder en in de kolommen hiernaast vindt u de belangrijkste informatie op een rij.

Gemeentelijke belastingen – bijzonder uitstel van betaling

De gemeente biedt ondernemers, ZZP-ers, verenigingen en stichtingen de mogelijkheid om een aangepaste betaaltermijn aan te vragen voor de belastingaanslagen die eind februari 2020 zijn opgelegd en uiterlijk 30 april 2020 betaald moeten zijn. Meer informatie en het aanvraagformulier is te vinden op onze pagina: aangepaste betaaltermijn.

Tijdelijke regeling inkomensondersteuning (BBZ) voor zzp'ers en (klein) ondernemers in de Drechtsteden

Bent u zzp'er of (kleine) ondernemer in de Drechtsteden en heeft u als gevolg van de coronacrisis direct inkomensondersteuning nodig? Voor u is er de tijdelijke regeling BBZ. Voor een aanvraag kunt u terecht bij twee instanties, namelijk: de Sociale Dienst Drechtsteden of het Regionaal Bureau Zelfstandigen

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers staat open voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp'ers, die in de knel komen door de coronacrisis. Er zijn twee vormen van ondersteuning mogelijk. Kijk op de site van de Kamer van Koophandel voor meer informatie. 

Koninklijke Horeca Nederland

Door het stagneren of wegvallen van de omzet kan het zijn dat het moeilijk wordt om de constante kosten zoals huurkosten te voldoen. Voor het op korte termijn verlagen van de huurprijs bestaat helaas geen wettelijke regeling. KHN heeft op dit moment actief contact met de overheid, maar ook met banken en de vastgoedsector om hierin mee te denken. Lees hier meer over de adviezen van KNH en bekijk de meest gestelde vragen en antwoorden

Maatregelen Kabinet

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Op dinsdag 17 maart zijn er acht verschillende extra maatregelen bekend gemaakt. De maatregelen worden per direct of zo spoedig mogelijk ingevoerd:

1. Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (ministerie van SZW)

Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Hiervoor kunnen bij SZW per direct geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart. Op de website van het Ondernemersplein is meer informatie te vinden over werktijdverkorting. 

2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers/ZZP'ers (ministerie van SZW en gemeenten)

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage. Op de website van het Ondernemersplein is meer informatie te vinden over de bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers/ZZP'ers. 

3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)

Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.

4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (ministerie van EZK)

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO helpt EZK zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties, (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Het Kabinet committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is.

5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK)

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%.. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

6. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (ministerie van LNV)

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. Het kabinet streeft ernaar om deze tijdelijke verruiming van de BL spoedig open te kunnen stellen

7. Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector

Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting. Ook is het Rijk met de cultuursector in overleg om te kunnen aansluiten bij generieke maatregelen en eventuele verbijzondering indien dat nodig is.

8. Compensatieregeling getroffen sectoren (ministerie van EZK)

De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren in het bijzonder. Zoals bijvoorbeeld de (verplichte) sluiting van eet- en drinkgelegenheden en annuleringen in de reisbranche. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer het coronavirus achter de rug is. Het kabinet komt daarom met een compensatieregeling met passende maatregelen voor bedrijven in de genoemde sectoren. Deze wordt nu uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun.


Informatie voor de binnenvaart


Ondernemersklankbord helpt het MKB (tijdelijk gratis ivm coronacrisis)

Het Ondernemersklankbord (OKB) kan ondernemers helpen. Ze bieden niet alleen een luisterend oor maar staan de ondernemers in zwaar weer ook met raad en daad bij in het zoeken naar oplossingen. Stichting Ondernemersklankbord geeft onpartijdig advies. Onze adviseurs zijn oud-ondernemers met veel kennis en jarenlange ervaring die je vrijwillig bijstaan. Kijk voor meer informatie bij het Ondernemersklankbord. 

Winkeliers - richtlijnen voor verantwoord winkelen

De Rijksoverheid heeft de richtlijnen voor verantwoord winkelen gedeeld. De belangrijkste regels zijn: winkel zoveel mogelijk alleen, betaal zoveel mogelijk met pin/mobiel, houd 1,5 meter afstand en volg de aanwijzingen van het personeel op. Download hier de poster voor in de winkel en bekijk het protocol
 

Vragen en contact gemeente Zwijndrecht

Via de verschillende brancheorganisaties en onze lokale ondernemersverenigingen wordt al veel informatie verstrekt. Mocht u echter vragen hebben die betrekking hebben op ondernemen in Zwijndrecht kunt u contact opnemen met Zwijndrecht Onderneemt:

Afbeelding van het rijk met maatregelen corona