Economische Agenda 2017-2020 'Samen aan de slag'

Bereikbaarheid, energietransitie, binnenvaart en onderwijs / arbeidsmarkt. Deze vier thema's staan centraal in de Economische Agenda 2017/2020. Een krachtige, flexibele agenda met focus op resultaat. De gemeente en ondernemers uit Zwijndrecht gaan hier samen mee aan de slag.


Ingezette koers voortzetten
De economische agenda 2017/2020 is een vervolg op het economisch actieprogramma van 2014/2016. De ingezette koers met ondernemend Zwijndrecht zetten we voort. De economie trekt aan en daar wil Zwijndrecht optimaal van profiteren. Een goed functionerend vestigingsklimaat is belangrijk en daar gaat de economische agenda ons bij helpen.

De opgave
De economische agenda helpt te verbinden en te kiezen voor een inzet met het meeste effect. We kijken verder dan onze gemeentegrenzen en zoeken nadrukkelijk de samenwerking met onze regionale partners. Het is onze ambitie om het bedrijfsleven voldoende kansen te bieden zich duurzaam te ontwikkelen en te excelleren; het bedrijfsleven als klant zo optimaal mogelijk te bedienen; en de relatie tussen bedrijfsleven en gemeente te versterken.

Bereikbaarheid
In de Economische Agenda worden 4 opgaves omschreven. Opgave 1 is bereikbaarheid. We willen Zwijndrecht goed bereikbaar houden en dat ondernemers profiteren van de mogelijkheden over water, weg en spoor. Dit kunnen we doen door te werken aan spitsmijden, alternatieve vormen van vervoer en zorgvuldige communicatie over wegwerkzaamheden.

Energietransitie
Opgave 2 gaat om energietransitie. Zwijndrecht wil in 2050 energieneutraal zijn. Samen met ondernemers kijken we naar mogelijkheden voor energiebesparing, meer kennisdeling en collectiviteit.

Binnenvaart 
Een toekomstbestendige binnenvaart is opgave 3. We werken aan de uitstraling en profilering van de Zwijndrechtse binnenvaart. Daarnaast gaan we onderzoeken hoe goederenstromen gebundeld kunnen worden en stimuleren we maritiem onderwijs.

Onderwijs en arbeidsmarkt
Met deze opgave willen we de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt vergroten. Hoe kunnen we de mismatch aanpakken tussen kwaliteit die we hebben en kwaliteit die we willen? En hoe krijg je leerlingen geïnteresseerd voor techniek en de nautische sector?

Lees hier de complete Economische Agenda 2017-2020.