Verklaring Omtrent het Gedrag voor rechtspersonen

Een Verklaring Omtrent het Gedrag voor rechtspersonen (VOG RP) is een schriftelijke verklaring waarmee bedrijven of stichtingen hun integriteit kunnen tonen aan partners, bedrijven en overheden. De VOG RP kan bijvoorbeeld nodig zijn bij het afsluiten van een contract of om lid te worden van een brancheorganisatie.

Voorwaarden

De VOG RP kan worden aangevraagd door de volgende rechtspersonen:

  • Naamloze Vennootschap (NV);
  • Besloten Vennootschap (BV);
  • stichting;
  • vereniging;
  • vennootschap onder firma (v.o.f.);
  • maatschap.