Omgevingsvergunning bedrijven

Wanneer u werkzaamheden in, op of rondom uw woning of voor uw bedrijf wilt verrichten, dan heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig of moet u een melding doen. U doet dit via www.omgevingsloket.nl. Afhankelijk van het type vergunning duurt dit minimaal 8 tot maximaal 26 weken.

Meer informatie kunt u vinden onder aanvraag omgevingsvergunning en over het Meldpunt Ruimtelijk Intake Team (RIT)

Kosten

De kosten van een omgevingsvergunning variëren. De kosten zijn onder andere afhankelijk van welke activiteit(en) u gaat uitvoeren en van de bouwkosten. Als de gemeente de vergunning niet verleent, kunt u in sommige gevallen een deel van de kosten terugkrijgen.

U vindt de kosten in de legesverordening, onder Titel 2: 'Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving, omgevingsvergunning.'