Mentorproject Drechtsteden

Jaarlijks starten er ongeveer 1600 nieuwe ondernemers in de Drechtsteden. Niet alle starters groeien uit tot succesvolle ondernemers en raken soms in zwaar weer. Bij deze ondernemers ontbreken de financiële middelen om betaald advies in te schakelen. Het Mentorproject Drechtsteden helpt deze ondernemers. Uit onderzoek blijkt dat ondernemers die zijn gecoacht succesvoller zijn.

Mentorproject voor (pre-)startende ondernemers en ondernemers in zwaar weer

Het mentorproject is voor ondernemers die in de Drechtsteden gevestigd zijn. U moet duidelijk kunnen aangeven waarom u ondersteuning van een mentor wilt. Verder is het belangrijk dat u open staat voor advies en begeleiding. Ervaren ondernemers uit het bedrijfsleven (mentoren) dienen als klankbord. Het Mentorproject Drechtsteden (MPD) koppelt na een adviesgesprek ondernemers met een coachingsvraag (mentee) aan een ervaren ondernemer (mentor), die vanuit expertise begeleidt bij ondernemersvragen.

Advies

 U krijgt van ervaren ondernemers advies. Bijvoorbeeld op het gebied van:

 • strategie
 • personeel
 • marketing
 • sales
 • reclame
 • communicatie
 • zelfpresentatie
 • uitbreiding
 • acquisitie (klantenwerving)
 • financiën
 • administratie
 • automatisering
 • business planning

De mentor fungeert als klankbord: hij denkt mee en adviseert. De ondernemer blijft zelf verantwoordelijk. Starters kunnen maximaal een half jaar gebruik maken van een mentor.

Begeleidingstijd

Het traject loopt een half jaar. In deze periode maakt de mentor afspraken met de mentee (de startende ondernemer) over de begeleiding. U kunt dus zelf bepalen hoe vaak en op welke manier (persoonlijk, per e-mail, etc.) u contact heeft met uw mentor.

Informatie en aanmelden

Als ondernemer maakt u een afspraak voor een adviesgesprek via mentorproject@drechtsteden.nl. Vermeld daarbij uw persoonsgegevens, uw plannen en omschrijf uw vragen. De mentor neemt dan contact met u op om een afspraak te maken.

Voor meer informatie zie ook de flyer van het Mentorproject.

Mentor worden

Als mentor kunt u uw kennis overdragen aan een startende ondernemer. Dit contact werkt voor beide partijen stimulerend. De uitdaging is deze ondernemers te begeleiden bij een goede duurzame start. Ook nodigt de gemeente Dordrecht u uit voor diverse bijeenkomsten (bijv. ondernemersontbijt). De gemeente Dordrecht organiseert 1 keer per jaar een mentorbijeenkomst, zodat u uw ervaringen met de andere mentoren kunt delen.

Kosten

 • Het adviesgesprek is alleen op afspraak, duurt een uur en is gratis.
 • Voor de begeleiding van een half jaar betaalt u € 90,-, als tegemoetkoming in de onkosten die de mentor maakt.

Aanvraag

Als u mentor wilt worden, stuurt u een e-mail naar mentorproject@drechtsteden.nl. Of belt u voor meer informatie met Dordt Onderneemt op telefoonnummer 078 770 48 86.