Ter Steeghe

Ter Steeghe is een klein bedrijventerrein van 3,5 hectare, waarop hoofdzakelijk kleine bedrijfsunits zijn gerealiseerd.

Het terrein is vooral geschikt voor lichte bedrijvigheid en dienstverlening in het midden- en kleinbedrijf.