Groote Lindt

Bedrijventerrein Groote Lindt ligt aan de Oude Maas en is daarmee goed bereikbaar voor de binnenvaart.

Het is een nat buitendijks terrein met een netto oppervlakte van 71 hectare en beschikt over vijf havens: Swinhaven, Develhaven, Drechthaven, Schokhaven en Uilenhaven. Het terrein huisvest een diversiteit aan bedrijven, maar wordt het meest gekenmerkt door de grootschalige zwaardere industrie en nijverheid aan de havens, waaronder regionale spelers in de scheepsbouw, chemische industrie, hout- beton- en baksteenindustrie en staalnijverheid.

Sinds 2011 is op het bedrijventerrein de Bedrijven Investerings Zone Groote Lindt van kracht. De BIZ is een initiatief van de ondernemers, binnen deze organisatie investeren de ondernemers op het terrein samen in activiteiten die de bedrijfsomgeving op het terrein bevorderen. Voor meer informatie zie de website van Stichting BI-Zone Groote Lindt.

Vragen over planning en uitvoering van de revitalisatie van Groote Lindt?
Kees Pieter de Boon, projectmanager Reconstructie Groote Lindt
cp.de.boon@zwijndrecht.nl
078-7706375

Nathalia Landman, secretariaat Planrealisatie
n.landman@zwijndrecht.nl
078-7703605