Gors

Bedrijventerrein Gors ligt in Heerjansdam en heeft een netto oppervlakte van 10 hectare.

Het huisvest bedrijven uit de bouw en industrie, en tevens beschikt het terrein over een binnenhaven.

Om de kwaliteit op het terrein optimaal te houden hebben ondernemers, politie, brandweer en gemeente het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVOB) gerealiseerd. Dit keurmerk richt zich op gezamenlijke maatregelen voor een schone, hele en veilige bedrijfsomgeving. Onder dit keurmerk is er onder andere aandacht besteed aan fout parkerende vrachtwagens, brandgevaarlijke situaties bij bedrijven en de bebording.