Aanvraag omgevingsvergunning en Meldpunt Ruimtelijk Intake Team (RIT)

Wilt u iets gaan bouwen? Dan is het in verschillende gevallen handig om eerst overleg met de gemeente Zwijndrecht te hebben om te kijken of te laten onderzoeken of uw plan haalbaar is. Het Omgevingsloket geeft namelijk niet aan of uw plan wel voldoet aan wet- en regelgeving, zoals het bestemmingsplan. Hieronder treft u de verschillende mogelijkheden aan met betrekking tot uw bouwplannen. Als advies aan u: begin altijd met een informatieoverleg aan de balie van de afdeling Gemeentewinkel. De Accountmanager voor de Omgevingsvergunning bepaalt in dit gesprek met u welke mogelijkheid in uw geval het best passend is. Onderaan de pagina vindt u de openingstijden en contactgegevens van de Gemeentewinkel.

Het informatiegesprek aan de balie van de afdeling Gemeentewinkel

U kunt een informatiegesprek aanvragen als u algemene vragen of een nog niet uitgewerkt plan heeft. U wilt bijvoorbeeld informatie inwinnen, zoals welke welstandscriteria er gelden voor uw bouwplan, wat de voorschriften van het bestemmingsplan zijn of waarvoor een omgevingsvergunning nodig is. Een informatiegesprek vindt plaats aan de balie van de afdeling Gemeentewinkel en duurt maximaal één uur. Er zijn geen kosten aan dit overleg verbonden. Na het overleg is veelal duidelijk wat de haalbaarheid is van uw plan of is duidelijk welke vervolgstap het beste kan worden genomen om meer duidelijkheid te verkrijgen over de haalbaarheid van uw plan. De volgende stappen zijn mogelijk:

  • U heeft behoefte aan een vervolg op het informatiegesprek zonder een aanvraag in te dienen. U kiest dan voor een vooroverleg. Een vooroverleg duurt maximaal 4 uur (dit is inclusief de tijd voor intern overleg over de haalbaarheid van uw plan). Er zijn kosten verbonden aan dit vooroverleg. Deze kosten kunt u terugvinden in de legesverordening. Let op: de Accountmanager Omgevingsvergunning geeft u een advies over de haalbaarheid van uw plan. Het advies is geen besluit in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht. U kunt tegen dit advies geen bezwaar maken.
  • Uit uw plannen blijkt dat sprake is van een complexe of uitgebreide aanvraag, of dat het niet aan het bestemmingsplan voldoet. De accountmanager stuurt uw plannen door naar het Ruimtelijk Intake Team (RIT) van de gemeente Zwijndrecht voor een uitgebreidere check. Dit team bekijkt de mogelijkheden van uw plan en komt met een advies. Het RIT adviseert over het algemeen binnen drie weken. Aan dit advies zijn geen kosten verbonden. Let op: het RIT geeft u een advies over de haalbaarheid van uw plan. Het advies is geen besluit in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht. U kunt tegen dit advies geen bezwaar maken.
  • U heeft behoefte aan een check op verschillende onderdelen van uw bouwplan. U kiest voor een conceptaanvraag. Het indienen van een conceptaanvraag kan handig zijn, als u nog niet zover bent om een omgevingsvergunning aan te vragen en nog niet alles wilt uitwerken, maar een check wilt hebben of uw plan haalbaar is. De termijn van afhandeling is over het algemeen acht weken, maar dit is een termijn van orde. Dat betekent dat van deze termijn kan worden afgeweken. U wordt daarover dan door de Accountmanager Omgevingsvergunning geïnformeerd. Voor het behandelen van een conceptaanvraag worden leges, conform de Legesverordening, in rekening gebracht. Let op: de gemeente Zwijndrecht geeft u een advies over de haalbaarheid van uw plan. Het advies is geen besluit in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht. U kunt tegen dit advies geen bezwaar maken.
  • U heeft naar uw mening voldoende informatie ontvangen om een inschatting te maken met betrekking tot de haalbaarheid van uw plannen. U kiest ervoor om een aanvraag omgevingsvergunning in te dienen. Voor het behandelen van deze aanvraag worden leges, conform de Legesverordening, in rekening gebracht. Dit houdt in dat zowel bij een vergunningverlening als bij een weigering leges in rekening worden gebracht. De gemeente beslist op uw aanvraag Omgevingsvergunning. De beslissing op deze aanvraag is een beschikking in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht. U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken.