Aanbestedingen

U bent een lokale ondernemer en wilt graag zaken doen met uw eigen gemeente? Lees hier wat u kunt doen.

De gemeente Zwijndrecht doet Nationale en Europese aanbestedingen, en meervoudig- en enkelvoudig onderhandse aanbestedingen. Ook worden er kleine inkoopopdrachten verstrekt.

De Nationale en Europese aanbestedingen zijn zichtbaar via Tenderned (www.tenderned.nl).

Klik hier voor de meest actuele inkoopkalender.

Voor een overzicht van de investeringen van de gemeente Zwijndrecht verwijzen wij u naar het investeringsplan (pdf, 48,5 kB) van de gemeente Zwijndrecht.

Voorbeelden van reguliere leveringen en diensten die gedurende het jaar plaatsvinden worden hieronder vermeld:

 • Civieltechnische werkzaamheden riolering
 • Onderhoudswerkzaamheden buitensportvelden
 • Vervangen voor groenonderhoud, waaronder maaien, vervanging groenvakken, boomonderhoud, onkruidbestrijding etc.
 • Vervangen van (trap)leuningwerken
 • Wegmetingen (visuele inspectie, bepalen levensduur, maken van boorkernen, berekenen verhardingsconstructies etc.)
 • Herstelwerkzaamheden asfalt- en elementenverharding
 • Schilderen van leuningen op diverse kunstwerken en plantsoenbanken
 • Vervanging installaties, schilderwerken en dakbedekking gemeentelijk vastgoed
 • Inhuur van adviseurs
 • Bloemen
 • Gebak
 • Fotografie
 • Drukwerk
 • Meubilair

De gemeente moet volgens wet- en regelgeving leveringen, diensten en werken aanbesteden.

De gemeente heeft de intentie om de lokale economie te stimuleren en zij houdt daar waar de regels het toestaan rekening mee in haar aanbestedingsbeleid

Op het terrein van overheidsopdrachten is een aantal Europese en nationale richtlijnen van kracht, welke specifiek opgesteld zijn voor inkoop van diensten, leveringen en werken. Daarnaast zijn er regels rond aanbestedingen vastgelegd in een aanbestedingsbeleid geldend voor alle deelnemende gemeenten in de Drechtsteden.

Algemene inkoopvoorwaarden Drechtsteden (pdf, 600 kB)

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Drechtsteden (pdf, 60 kB)

Aanbestedingsproces

Een aanbestedingsproces kent verschillende onderdelen. Wilt u, als lokale ondernemer, zaken doen met de gemeente Zwijndrecht? Dan gelden hiervoor veelal aanbestedingsregels. Deze regels zijn vastgelegd in de Aanbestedingswet 2012 en gelden van 1 juli 2016 voor alle aanbestedingen en (semi-)publieke instellingen in Nederland. Hiermee moet de gemeente rekening houden wanneer zij grote opdrachten uitzet. Lees meer over het aanbestedingsproces