Zwijndrecht zoekt nieuwe burgemeester

Zwijndrecht zoekt nieuwe burgemeester

Zwijndrecht zoekt een nieuwe burgemeester: hoe werkt dat?

Een burgemeester wordt benoemd bij Koninklijk Besluit. De gemeenteraad zoekt een geschikte kandidaat. Daarna vraagt de raad de commissaris van de Koning om deze kandidaat voor te dragen bij de minister van Binnenlandse Zaken. Hij bereidt de benoeming voor. Als het Koninklijk Besluit is getekend, is er een nieuwe burgemeester. Dit traject duurt zo'n 8 maanden.

Een vertrouwenscommissie (een aantal raadsleden) uit de gemeenteraad voert de zoektocht naar een nieuwe burgemeester uit. Vaak zijn dit de fractievoorzitters van de politieke partijen. De zoektocht bestaat uit een aantal stappen. Hieronder leest u in 7 stappen wat er komt kijken bij de zoektocht naar en de benoeming van een burgemeester.

Stap 1: De profielschets
Eerst wordt bepaald waar de nieuwe burgemeester allemaal aan moet voldoen om een goede burgemeester voor Zwijndrecht te zijn. De vertrouwenscommissie haalt hier vooral informatie op bij organisaties en andere belanghebbenden waar de burgemeester mee moet samenwerken. Ook vraagt zij aan de inwoners welke eigenschappen zij belangrijk vinden voor een burgemeester. Dit gebeurt via een digitae vragenlijst, die inwoners van 21 september tot en met 7 oktober op
www.burgemeesterZwijndrecht.nl kunnen invullen.

Bekijk de rapportage met de resultaten van de inwonersconsultatie.

Stap 2: Vaststellen van de profielschets
Alle informatie wordt verwerkt tot een goed geheel. De gemeenteraad stelt de profielschets vast en biedt deze op 29 oktober 2018 aan de commissaris van de Koning aan in een openbare vergadering.

Bekijk profielschets nieuwe burgemeester - 'Wie wil er in Zwijndrecht aan het roer staan?'

Stap 3: Openstellen van de vacature
Was de procedure tot nu toe nog openbaar, vanaf deze stap is dat niet meer zo. De sollicitatieprocedure is strikt geheim. Dit gebeurt in het belang van de sollicitanten.

Stap 4: Selectie en beoordeling van kandidaten
De vertrouwenscommissie selecteert in overleg met de commissaris van de Koning een aantal kandidaten en houdt met hen sollicitatiegesprekken. Meestal gebeurt dit in 2 rondes. Uiteindelijk leidt dat tot een keuze van kandidaten.

Stap 5: Aanbeveling
De vertrouwenscommissie brengt in een besloten raadsvergadering verslag uit van haar werkzaamheden. Zij informeert de gemeenteraad welke 2 kandidaten zij geschikt acht voor het burgemeesterschap. De Gemeentewet schrijft namelijk voor dat de aanbeveling 2 personen moet bevatten (Gemeentewet, artikel 61, vijfde lid). De gemeenteraadsleden maken een keuze welke kandidaat zij aanbevelen. Na de besloten raadsvergadering worden beide kandidaten van de aanbeveling op de hoogte gebracht.

Stap 6: Aanbeveling
Kort na de besloten vergadering wordt in de openbare vergadering op woensdag 17 april 2019 de eerst aanbevolen kandidaat bekend gemaakt. De 2e kandidaat blijft geheim. De voorzitter van de vertrouwenscommissie legt verantwoording af over het gevolgde proces.

Stap 7: Voordracht en benoeming
De gemeenteraad informeert de commissaris van de Koning over de kandidaat van haar keuze. De commissaris van de Koning brengt hier advies over uit aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De minister doet vervolgens de voordracht, de kandidaat wordt benoemd bij Koninklijk Besluit en vanaf dat moment is de nieuwe burgemeester in functie.

 

N.b. de data zijn onder voorbehoud