Terugblik politieke markt 29 augustus

De raad over het proces inrichting Veerplein en de verkoop van de Rank

Bestuursopdracht gebiedsontwikkeling Veerplein

Op dinsdag 29 augustus sprak de gemeenteraad over de bestuursopdracht gebiedsontwikkeling Veerplein. De gemeente wil in samenspraak met horecaondernemers van Het Veerplein, omwonenden en inwoners van Zwijndrecht een visie op het gebied rond het Veerplein opstellen.

Al lange tijd spelen er in deze omgeving diverse vraagstukken. Zo willen omwonenden dat de overlast van horeca wordt opgelost. De horeca wil uitbreiden. De kademuur moet worden vervangen en de kwaliteit van de openbare ruimte verbeterd. In de visie komen alle eisen en wensen te staan voor een mooie entree van Zwijndrecht en een prettig verblijf- en woongebied.

Vooruitlopend op de visie wil de gemeente een aantal actuele vraagstukken aanpakken, o.a de verzoeken tot handhaving met betrekking tot stank- en geuroverlast. De heer Van der Stoel van de Belangengroep Bewoners Schuitenwal vroeg de aandacht voor de afhandelingstermijn van deze verzoeken.
 

Vaart maken met Veerplein
De gemeenteraad kan zich vinden in de interactieve aanpak die de gemeente in de bestuursopdracht voorstelt. Ze onderstreept het belang om in gezamenlijk overleg met alle betrokken partijen tot een oplossing te komen, die recht doet aan deze mooie en historische plek van Zwijndrecht. D66, CDA en PvdA dringen aan om vaart te maken met de aanpak van het Veerplein.

Volgens wethouder Aaike Kamsteeg is de gemeente volop in gesprek met diverse partijen over de actuele vraagstukken. Insteek is om in goed overleg tot een voor iedereen acceptabele situatie te komen. Het opstellen van een visie, waarbij niet alleen de horecaondernemers en omwonenden betrokken worden, maar ook de inwoners van Zwijndrecht kost tijd. In maart 2018 moeten de wensen en eisen op papier staan.

 

Financiële bijdrage voor restauratie De Rank

De raadsleden zijn unaniem akkoord gegaan met het voorstel om een bijdrage van  200.000,-  euro te geven aan Woonkracht10 voor de restauratie van het voormalig schoolgebouw de Rank aan de Lindelaan. De raadsleden zijn blij dat het gebouw behouden blijft voor het nageslacht en dat het een goede invulling krijgt.  De restauratie werd besproken op de Politieke Markt van 29 augustus 2017.

Woonkracht10 gaat  het gebouw verhuren aan de Stichting 'Zo mooi wonen' die er een aantal jongeren met een verstandelijke beperking wil huisvesten. Met de verkoop van de Rank zal het voormalige schoolgebouw niet alleen (deels) behouden worden, maar ook gerestaureerd worden. Dit is een belangrijke voorwaarde geweest vanuit de gemeente.  De gemeente is blij dat Woonkracht10 het project wil oppakken. Het verval nam zodanig toe dat sloop een reële dreiging was. De restauratie van De Rank is duur. Om Woonkracht10 enigszins tegemoet te komen geeft de gemeente nu een bijdrage van € 200.0000 voor de restauratie van de Rank en de noodzakelijke asbestverwijdering.

De gemeenteraad moet het voorstel nog officieel bekrachtigen. Dit gebeurt op 12 september in de gemeenteraad.

 

De politieke markt van 29 augustus begon met het herdenken van Bert Exoo. Bert Exoo werd herdacht met een minuut stilte. Vervolgens voerden Burgemeester Dominic Schrijer, Marius Schenkel (vice-voorzitter van de raad) en David Vaupell (voorzitter PvdA) het woord. Raadslid en fractievoorzitter van de PvdA Bert Exoo is op 4 juli overleden. Hij was al geruime tijd ernstig ziek.

Terugblik carrousel:

 • Bestuursopdracht omgeving Veerplein: De inbreng van de raad wordt door de portefeuillehouder meegenomen. Zie artikel
 • Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Noord: Gaat als hamerstuk naar de raad
 • Verkoop locatie Toorts: Gaat als hamerstuk naar de raad
 • Bijdrage restauratie De Rank: gaat als hamerstuk naar de raad. Zie artikel
 • Wensen en bedenkingen ROM-D: Komt terug op de carrousel van 12 september
 • Onderhoud Molenvliet: Wordt dezelfde avond een besluit over genomen ;
 • Evaluatie verkiezingen: Burgemeester Dominic Schrijer komt terug met een reactie op de gestelde vragen onder meer over het organiseren van het tellen en het stemmen bij verzorgingshuizen

Terugblik raadsvergadering

 • André Veth is geïnstalleerd als raadslid
 • Terugkoppeling college: Wethouder Robert Kreukniet
 • Vragenhalfuurtje: Raadsleden stelden vragen over het gronddepot op het terrein van het Koningshof (ABZ), drugsaanpak en hennepteelt (VVD), evaluatie Koningsdag (CDA) en de toegankelijkheid van de expositieruimte van het gemeentehuis (D66)
 • Besluit: De raad stemde in met Ontwikkeling woningbouwlocatie voorzieningencluster Heerjansdam, de economische agenda 2017-2020, de Waalvisie, en het Onderhoud Molenvliet. Na aanpassing van het raadsvoorstel werd het amendement economische agenda ingediend door D66, ingetrokken.

 

 

Uitgelicht

livecom.net chat