Raad wordt bijgepraat over veiligheid

Woninginbraken blijven sterk dalen, auto- en fietsenautodiefstal vragen om extra aandacht

Het aantal woninginbraken in Zwijndrecht is flink afgenomen. Het stelen van fietsen is in 2016 juist toegenomen, even als het aantal auto-inbraken.  De eerste maanden van 2017 laten een lichte daling van deze delicten zien. De gemeente en de politie blijven  zich inzetten om auto- en fietsendiefstal in Zwijndrecht te verminderen.

Dit werd duidelijk op de oriëntatieavond waar de raadsleden werden bij gepraat over veiligheid in Zwijndrecht. Burgemeester Dominic Schrijer gaf toelichting op het actieprogramma 2014-2018 en de heer Geers (teamchef van de politie) vertelde hoe het is gesteld met de veiligheid in Zwijndrecht.

Actieprogramma veiligheid
Het actieprogramma veiligheid bevat vijf landelijk vastgestelde thema's waaronder een veilige woon- en leefomgeving en de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Met name over deze thema's ging de informatieavond. Als het gaat om een veilige woon- en leefomgeving is de woninginbraak flink afgenomen. Er wordt ruim voldaan aan de doelstelling. Wat betreft auto- en fietsendiefstallen zijn de cijfers minder positief.  "We waren op de goede weg, maar zien in 2016 een toename van fietsendiefstal, auto-inbraak, winkeldiefstal en straatroven. Gelukkig blijkt uit de cijfers van de eerste maanden van 2017 een voorzichtige daling van deze delicten" aldus burgemeester Dominic Schrijer. Als het gaat om de aanpak van georganiseerde criminaliteit zien we dat de gemeente daar ook nog slagen in kan maken.

Delicten met grote impact
De heer Geers legt uit dat de politie niet op alle meldingen actie kan ondernemen: "Daar hebben we te weinig mankracht voor. Waar we wel altijd actie op ondernemen zijn de delicten die grote impact hebben, zoals woninginbraak, straatroof, overval of geweld. Ook de auto- en fietsendiefstallen gaan we samen met de gemeente aanpakken om dat naar beneden te krijgen." Positief is dat de wijkpreventieteams en diverse WhatsApp groepen een gunstig effect hebben op het aantal inbraken in de wijk. "Dat kunnen wij echt merken", aldus Geers.    

Acties op korte termijn
Op korte termijn richten we ons op de fietsendiefstal bij winkelcentrum Walburg en NS station. Op deze locaties worden veel fietsen gestolen. De burgemeester: "We voeren nu al campagne om de eigenaren er op te wijzen hoe ze fietsendiefstal kunnen voorkomen. Dat kunnen ze doen door bijvoorbeeld een tweede slot te gebruiken en hun fiets daarmee aan een vast object vast te maken of hun fiets in de bewaakte fietsenstalling te zetten. Hiermee maak je het dieven moeilijker om je fiets te stellen. Ook door meer toezicht, gebruik van camera's, fietsenrekken waar de fiets aan vast gezet kan worden en lokfietsen willen we diefstal verminderen."

Het aantal auto-inbraken willen  we verminderen door onder andere het gebruik van DNA-kit. Iedereen die in 2017 slachtoffer is van auto-inbraak kan een gratis DNA autokit aanvragen bij de gemeente. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website

www.zwijndrecht.nl/veilig. Daar staat een uitgebreide toelichting op de DNA-autokit.

 

Uitgelicht