Politieke markt 19 juni 2018

Carrousels van 20.00 tot 20.30 uur: Jaarstukken 2017 en bewonersbrief Dupont op de agenda. Er is geen raadsvergadering

Dinsdag 19 juni 2018 van 20.00 tot 20.30 uur is de politieke markt in het gemeentehuis van Zwijndrecht. De raadsleden spreken onder meer over de jaarstukken 2017 en de bewonersbrief van Dupont. Er is geen raadsvergadering.

Zwijndrecht sluit 2017 af met positief financieel resultaat

De gemeente Zwijndrecht sluit het jaar 2017 af met een positief financieel resultaat van 5,3 miljoen euro.  Dit blijkt uit de jaarstukken 2017 die in de carrouselvergadering van de raad wordt besproken. Het voordeel komt voor een groot deel door een beter resultaat van de grondexploitatie van De Volgerlanden. Daarnaast is een aantal gemeentelijke taken van 2017 doorgeschoven naar 2018.

Sinds 1996 werkt de gemeente Zwijndrecht samen met de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht aan de ontwikkeling en realisatie van het project De Volgerlanden. Het aantrekken van de woningmarkt heeft een gunstige invloed op het project, waardoor het resultaat 2,5 miljoen euro positiever is dan eerder was verwacht. Met de gemeentelijke taken die van 2017 zijn doorgeschoven naar 2018 is een bedrag van ruim 1,2 miljoen euro gemoeid.

Met de Jaarstukken 2017 legt het college verantwoording aan de raad af over het in het begrotingsjaar 2017 gevoerde beleid en de daarmee verbonden financiën. De jaarstukken bestaan uit een jaarverslag, waarin de verantwoording over het gevoerde beleid is opgenomen en uit een jaarrekening, waarin verantwoording wordt afgelegd over het geld dat in 2017 is uitgegeven.

 

Bewonersbrief chemieconcern Dupont
Twee inwoners uit Dordrecht hebben een brief geschreven aan de colleges van Dordrecht, Sliedrecht, Alblasserdam Papendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht over de aanvragen van vergunningen door Chemieconcern DuPont Chemours. In de brief uiten zij hun ongerustheid over de milieuverontreiniging met giftige stoffen door het Chemieconcern uit Dordrecht.

De provincie is bevoegd gezag om deze vergunningen af te geven. Zij vragen zich af welke machtsmiddelen de gemeenten hebben om invloed uit te oefenen op het beleid van de provincie. Hebben zij bijvoorbeeld adviesrecht bij dit soort vergunningaanvragen? Zij menen dat de politiek in deze regio een extra grote maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft, omdat DuPont Chemours hier is gevestigd.
"De gemeenten in deze regio dienen alles in het werk stellen om initiatief te nemen en om meer invloed en druk uit te oefenen op beslissingen van de provincie en ook op de landelijke politiek. Daar is het nu een cruciaal moment voor, omdat nu die revisievergunningen zijn aangevraagd", aldus de inwoners.  
De inwoners leggen de gemeenten de vraag voor welke stappen de Drechtsteden de komende tijd ten aanzien van de vergunningsaanvragen van Dupont Chemours gaan ondernemen. Hierover wordt gesproken in de carrousel.

 

Agenda politieke markt 19 juni

Carrouselvergaderingen

Aanvang 20.00 uur  

Raadzaal

20.00 – 20.30 uur: Jaarstukken 2017

Vergaderzalen 1, 2 en 3

20.00 – 20.30 uur: Bewonersbrief inzake Chemieconcern DuPont Chemours (op verzoek van D66 op de agenda gezet.)


Kijk voor de meest actuele agenda op onze website www.raadzwijndrecht.nl

 

Vergadering bijwonen

De vergaderingen van de politieke markt zijn openbaar en dus voor iedereen toegankelijk. In de carrousel kunt u ook inspreken. Indien u gebruik wenst te maken van het spreekrecht dient u dit vóór de vergadering bij de griffie te melden via e-mail: griffie@zwijndrecht.nl of telefonisch: (078) 770 35 14.

  Volg @raadzwijndrecht.nl  op Twitter     én        Volg gemeente Zwijndrecht op Facebook 

 

Vooruitblik

(onder voorbehoud)

Dinsdag 10 juli 2018 Kadernota 14.00 uur

 

Uitgelicht

livecom.net chat