Politieke markt 12 september

Overlast blaffende honden en woonvisie in politieke markt

Dinsdag 12 september 2017 om 20.00 uur is de politieke markt, waar de raadsleden onder meer  spreken over het wijzigen van de APV om  overlast door blaffende honden te kunnen aanpakken en de woonvisie.

 

Wijziging APV, in verband met blaffende honden

De raad spreekt over een voorstel om in de APV (Algemeen Plaatselijk Verordening) een bepaling op te nemen om in de gemeente overlast door honden aan te kunnen aanpakken. Zie voor meer informatie over de wijziging van de APV het onderstaand artikel " 5 vragen over honden die overlast bezorgen" .

Woonvisie

De woonvisie Drechtsteden staat op de agenda. In deze woonvisie staat , waar  de Drechtsteden willen bouwen, wat ze willen bouwen en waar ze willen bouwen Het gaat in totaal  om 9.500 woningen. Voor Zwijndrecht gaat het om  1.400 woningenDe gemeente heeft er 800 in de planning staan.  Zwijndrecht streeft naar een evenwichtige bevolkingssamenstelling. eze doelstelling staat voorop dit betekent dat het vinden van plek  waar nog gebouwd kan worden  niet altijd eenvoudig zal zijn Voor Zwijndrecht gaat kwaliteit boven kwantiteit. Toch gaat Zwijndrecht hard werken om plancapaciteit te vergroten tot het gewenste minimale niveau.  Daarnaast heeft Drechtsteden de ambitie om nog eens met 15.000 te groeien. Zwijndrecht wil meewerken aan het verkennen van de mogelijkheden om dit te realiseren. De raad spreekt in de carrousel over de brief aan het Drechtstedenbestuur waarin de visie van de gemeente verwoord is.

Agenda Politieke Markt 12 september 2017

Carrouselvergaderingen                      

Aanvang 20.00 uur

Raadzaal

20.00 - 20.45 uur: 6e wijziging Algemeen Plaatselijk verordening in verband met overlast door blaffende honden (zie ook onderstaand artikel)

20.50 - 21.45 uur: Zienswijze begrotingswijziging 2017 Serviceorganisatie jeugd

Vergaderzalen 1, 2 en 3  

20.00 - 20.45 uur: Wensen en bedenkingen ROM-D

20.50 - 21.15 uur: Zienswijze conceptversie 0.2 Woonvisie Drechtsteden Onderhoud Molenvliet

De raadsvergadering begint om 22.00 uur. De raad neemt een besluit over het Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Noord, de Bijdrage aan restauratie De Rank aan de Lindelaan en de Verkoop van locatie De Toorts

Kijk voor de meest actuele agenda op onze website www.raadzwijndrecht.nl

 

Vergadering bijwonen

De vergaderingen van de politieke markt zijn openbaar en dus voor iedereen toegankelijk. In de carrousel kunt u ook inspreken. Indien u gebruik wenst te maken van het spreekrecht dient u dit vóór de vergadering bij de griffie te melden via e-mail: griffie@zwijndrecht.nl of telefonisch: (078) 770 35 14.

 

 

Artikel in het stadsnieuws van 6 september 2017

5 vragen over honden die overlast bezorgen

Mag de gemeente een hond in beslagnemen?

Overmatig blaffende honden kunnen mensen in de omgeving heel veel geluidsoverlast bezorgen. Mag de politie dan optreden? Bijvoorbeeld de eigenaren beboeten? Of in het ergste geval de hond weghalen bij zijn baasje? Over die vragen praat de gemeenteraad op 12 september in het gemeentehuis van Zwijndrecht.

Waar gaat het precies om?
Op dit moment kan de politie wettelijk niets doen als honden heel veel overlast bezorgen. Er staat namelijk niets over in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Daarom wil de gemeente de volgende regel in de APV opnemen:

De eigenaar of houder van een hond is verplicht ervoor te zorgen dat dit dier niet door aanhoudend geblaf of gejank hinderlijk is voor de omgeving of de nachtrust verstoort.

Op grond van deze regel kan de gemeente optreden bij geluidsoverlast. En zorgen dat de rust weer terugkeert in buurten waar sprake is van extreem vaak geblaf.

Blaffen hoort bij een hond. Dat kan je toch niet voorkomen?
Wanneer een hond af en toe blaft, is dat normaal. Blaft een hond vaak of lang, dan betekent het dat de hond zich niet goed voelt. De hond kan bijvoorbeeld bang zijn om alleen thuis te zijn. Of hij kan zich vervelen en blaffen om iets te doen te hebben. Of hij blaft om zijn huis of tuin te verdedigen. Blaft u hond te veel? Dan is het zaak uit te vinden waarom hij dat doet. Op de website van de hondenbescherming kunt u meer informatie hierover vinden: https://hondenbescherming.nl/ik-heb-een-hond/de-samenleving/

Hoe stelt de gemeente geluidsoverlast door honden vast?
Als er aanhoudend klachten over overmatig blaffende honden binnenkomen bij de gemeente, dan is dat een aanleiding om een onderzoek in te stellen. Geluidsoverlast moet altijd vastgesteld worden door een gemeentelijke opsporingsambtenaar en/of door de politie. Zo nodig laat de gemeente een geluidsmeting uitvoeren.

Klopt het dat je na vier keer waarschuwen je hond kwijt raakt?
Het weghalen van een hond is het laatste redmiddel. Daar gaan altijd eerst gesprekken over mogelijke oplossingen en bemiddeling door derden aan vooraf. Hondeneigenaren krijgen genoeg tijd om iets te doen aan de overlast. De gemeente werkt het liefst samen met de eigenaar aan een oplossing waardoor de hond minder gaat blaffen.
 

Wat is de rol van de gemeenteraad?
Als de gemeenteraad instemt met de wijziging van de APV, kan de APV vastgesteld worden Voorafgaand praat de gemeente met de burgemeester over de wijziging. De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar.

 

 

 

Uitgelicht

livecom.net chat