Johan Limberger (CDA): Het Veerplein, nog net niet onder water!

Het CDA pleit voor het zo vroeg mogelijk betrekken van bewoners bij projecten in de gemeente, zoals bij het zoeken naar een locatie voor een gymzaal, of een nieuwe visie voor het Veerplein.

De gemeente moet samen met bewoners, winkeliers en andere ondernemers de huidige problematiek op het Veerplein omdenken resulterend in een mooi en bruisend Veerplein, waar we trots op kunnen zijn.

De kade, verrommeling en verharding zoals deze daar nu is, een lappendeken van diverse materialen is een voorbeeld van hoe het niet moet.

Samen wonen, samen ondernemen, samen een vernieuwd Veerplein, een mooi stukje kade, horeca met ruimte voor terrassen, eenrichtingsweg en een goede parkeeroplossing kunnen daar prima deel van uitmaken.

Het CDA heeft het college gevraagd de mouwen op te stropen, huidige problematiek aan te pakken en vaart te maken met een vernieuwde visie voor het Veerplein samen met de betrokkenen!

We doen het samen!

www.cdazwijndrecht.nl

Uitgelicht

livecom.net chat