Gemeenteraad in gesprek met wijkplatforms en dorpsraad

Op woensdagavond 10 mei 2017 kwamen de wijkplatforms, de Dorpsraad Heerjansdam en de gemeenteraad bijeen om met elkaar van gedachten te wisselen over wat echt belangrijk is voor de wijk/dorp en hoe de leden de toekomst zien.

Er blijkt een groot onderling verschil in de wijze waarop de wijkplatforms en dorpsraad functioneren. Het werken aan  de bekendheid en het betrekken van de inwoners blijkt een aandachtspunt  voor de wijkplatforms. Daarnaast zouden enkele wijkplatforms graag nieuwe leden vinden, maar dit valt in de praktijk niet mee.
Een goed functionerend multifunctionele accommodatie zoals het Hart van Meerdervoort geeft  een positieve impuls aan een wijk.  Een dergelijk gebouw staat dan ook bij diverse platforms op het wensenlijstje. Ook de wijkpreventieteams en buurtwhatapps spelen een actieve rol in steeds meer wijken.

Initiatieven zoals in Heerjansdam waarbij op initiatief van de dorpsraad contacten gelegd worden tussen verenigingen onderling zorgen voor het uitwisselen en beter benutten van elkaars kennis en mogelijkheden. Maar ook een wijkplatform bestaande uit slechts een persoon, zoals in de wijk Noord, die zich heel actief inzet voor wijk is heel waardevol voor de wijk omdat hier wel  de samenwerking met actieve bewoners uit de wijk wordt gezocht

De gemeenteraad heeft veel waardering voor de inzet van al deze vrijwilligers voor hun eigen directe woonomgeving. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 waarbij de politieke partijen zich gaan buigen over de prioriteiten voor hun partijprogramma is het bovendien heel nuttig directe input te krijgen uit de wijken en te weten welke wensen er leven in de samenleving.

 

 

Uitgelicht