Contact en meedoen

  • Inspreken

    Zijn er zaken binnen de gemeente waar u zich zorgen over maakt? Met het spreekrecht kunt u de gemeenteraad informeren of op de hoogte stellen van uw mening.

  • Burgerinitiatief

    Wilt u meedenken met de gemeente of heeft u zelf een idee? Maak gebruik van het Burgerinitiatief en leg uw voorstel voor aan de gemeenteraad.

livecom.net chat