Polder Buitenland (Heerjansdam)

Het landgoed Buitenland (particulier project) is klaar en geopend voor publiek.

Het andere deel van polder Buitenland  krijgt een extensieve recreatieve inrichting. Extensief betekent dat er slechts in geringe mate wordt ingegrepen in de natuur.

Het agrarische karakter van de polder wordt behouden. Aan de oostzijde is een speelpolder gesitueerd, deze is ontworpen door leerlingen van basisschool het RaJuBiBos uit Heerjansdam.

Het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde gaat de polder beheren.