Natuur- en recreatiegebieden

Versterken natuur- en recreatiegebieden.

De gemeente werkt samen met inwoners, bedrijven, natuurorganisaties en andere overheden aan het verbeteren van de kwaliteit bestaande recreatiegebieden.