Bestemmingsplan buitengebied

Het bestemmingsplan Buitengebied is in 2013 vastgesteld.

Zie hiervoor www.ruimtelijkeplannen.nl

In het buitengebied is een inhaalslag handhaving gemaakt.