Over de wijk Walburg

Meer weten over de wijk? Lees het hier.

De wijk Walburg, gelegen in het oostelijk deel van Zwijndrecht, is gebouwd in de jaren zeventig. Bijna de helft van de woningen is in bezit van de woningcorporaties en daarmee is dat percentage verhoudingsgewijs binnen Zwijndrecht hoog.

Walburg is een wijk die vanwege de aantrekkingskracht van het winkelcentrum Walburg en de aanwezigheid van dienstverlenende en zorgvoorzieningen niet alleen betekenis heeft voor de wijk zelf maar ook een bovenwijkse en zelfs regionale functie heeft. Meer informatie over de wijk kunt u terugvinden in de structuurvisie.