Projecten Noord

Welke projecten lopen er in Noord? Lees hier meer.

 • Herinrichting Koninginneweg Koninginneweg foto

  De gemeente Zwijndrecht gaat de Koninginneweg herinrichten vanaf de rotonde bij de Pieter Zeemanstraat tot en met de rotonde bij de Burgemeester Jansenlaan. Deze herinrichting is nodig om de doorstroming het verkeer op dit gedeelte te verbeteren en de openbare ruimte beter in te richten.

 • Jeroen Boschlaan - Grote aanpak openbare ruimte 18 december 2018 Foto Jeroen Boschlaan

  In 2020 starten we met grootschalig onderhoud aan de Jeroen Boschlaan. Dit is nodig omdat het riool, het asfalt van de rijbaan en de stenen van de parkeervakken en stoep aan vervanging toe zijn. Ook wordt de straat ingericht als fietsstraat.

 • Leefbare wijken Kort Ambacht en Noord – Ja…het KAN! Logo Ja het KAN

  Bewoners van Kort Ambacht en Noord willen prettig wonen en zich veilig voelen in hun buurt. De gemeente heeft hiervoor met bewoners en betrokken organisaties een actieplan opgesteld.

  In andere wijken in Zwijndrecht hebben mensen een beter gevoel over hun woonomgeving en veiligheid. Dit blijkt uit onderzoek. Er is dus meer aandacht nodig voor Kort Ambacht en Noord.

  Voor het actieplan hebben bewoners van deze wijken meegedacht wat we kunnen doen. Ook welzijnsorganisaties, politie, woningcorporaties zijn hierbij betrokken. We werken samen aan oplossingen en activiteiten dichtbij, in de straat en in de buurt. We gaan uit van het positieve: Ja…HET KAN!

 • Schildersbuurt - Grote aanpak openbare ruimte Foto Schildersbuurt

  We knappen de Schildersbuurt op. Dit doen wij omdat het maaiveld is verzakt en het straatwerk in slechte staat verkeert. Daarbij is de riolering na zestig jaar aan vervanging toe.

 • Sterrenbuurt fase 3- Grote aanpak openbare ruimte sterrenbuurt

  De Sterrenbuurt heeft last van verzakkingen. De eerste 2 fasen zijn reeds in de periode 2010/2011 opgeknapt. Op deze pagina vindt u informatie over het opknappen van fase 3 van de buurt.